Р   А   З   П   И   С   А   Н   И   Е

за биене на звънеца – 2023/2024 учебна година

(в сила от 15.09.2023 г.)

 

ПЪРВА СМЯНА – І - II КЛАС                                         ПЪРВА СМЯНА – IIIIV КЛАС

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

 

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

7. 40

7.50

8.25

 

1

7.40

7.50

8.30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

 

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

2

8.45

8.50

9.25

 

2

8.45

8.50

9.30

3

9.35

9.40

10.15

 

3

9.35

9.40

10.20

4

10.20

10.25

11.00

 

4

10.25

10.30

11.10

5

11.05

11.10

11.45

 

5

11.15

11.20

12.00

6

 

 

 

 

6

12.02

12.05

12.45

                                                                            

ВТОРА СМЯНА – V – VІІ КЛАС

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

13.05

13.10

13.50

2

13.55

14.00

14.40

3

14.45

14.50

15.30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

15.45

15.50

16.30

5

16.35

16.40

17.20

6

17.23

17.25

18.05

7

18.08

18.10

18.50