Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2017/2018 година

първи учебен срок
 

 
ПЪРВА СМЯНА - I - IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:30
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:45 08:50 09:30
3 09:35 09:40 10:20
4 10:25 10:30 11:10
5 11:15 11:20 12:00
6 12:03 12:05 12:45
       
 
ВТОРА СМЯНА - V-VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13:05 13:10 13:50
2 13:55 14:00 14:40
3 14:45 14:50 15:30
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
4 15:45 15:50 16:30
5 16:35 16:40 17:20
6 17:23 17:25 18:05
7 18:08 18:10 18:50