Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2016/2017 година

в сила от 30.01.2017г.
 

 
ПЪРВА СМЯНА - I КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:25
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:45 08:50 09:25
3 09:35 09:40 10:15
4 10:25 10:30 11:05
5 11:15 11:20 11:55
       
       
 
ПЪРВА СМЯНА - V-VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:20 07:30 08:10
2 08:15 08:20 09:00
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 09:15 09:20 10:00
4 10:05 10:10 10:50
5 10:55 11:00 11:40
6 11:43 11:45 12:25
7 12:28 12:30 13:10
       
ВТОРА СМЯНА - II- IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13:25 13:30 14:10
2 14:15 14:20 15:00
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 15:15 15:20 16:00
4 16:05 16:10 16:50
5 16:53 16:55 17:35
6 17:38 17:40 18:20