Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2020/2021 година

втори учебен срок

 


 
ПЪРВА СМЯНА - I - II  КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:25
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:45 08:50 09:25
3 09:35 09:40 10:15
4 10:25 10:30 11:05
5 11:15 11:20 11:55
6 12:00 12:05 12:40
       
 
ВТОРА СМЯНА -II КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13:25 13:30 14:05
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 14:20 14:25 15:00
3 15:05 15:10 15:45
4 15:50 15:55 16:30
5 16:35 16:40 17:15
6 17:20 17:25 18:00
       

 

 
ВТОРА СМЯНА - III- IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13.25 13.30 14.10
2 14.15 14.20 15.00
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 15.15 15.20 16.00
4 16.05 16.10 16.50
5 16.53 16.55 17.35
6 17.38 17.40 18.20
       

 

 

 

 
ПЪРВА СМЯНА - V- VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07.25 07.30 08.10
2 08.13 08.15 08.55
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 09.13 09.15 09.55
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
4 10.13 10.15 10.55
5 10.58 11.00 11.40
6 11.43 11.45 12.25
7 12.28 12.30 13.10

 

 Информация за учениците от V- VII клас

През голямото междучасие от 08:55 до 09:15 ч. излизат навън учениците, чиито класни стаи са разположени на III

етаж, по следния начин:

- През централното стълбище и централен вход преминават учениците от класни стаи № 304, 305, 306, 307;
- През северозападно стълбище и през югозападен вход преминават учениците от стаи № 213; 308, 309, 310,
312.
През голямото междучасие от 09:55 до 10:15 ч. излизат навън учениците, чиито класни стаи са разположени на IV
етаж, по следния начин:
- През централното стълбище и централен вход преминават учениците от класни стаи № 402, 404, 405, 406,
407;
- През северозападно стълбище и през югозападен вход преминават учениците от стаи № 408; 409, 410, 412.
В деня, в който учениците имат ФВС и УЧСД, идват на училище в спортен екип, с който играят в учебния час.