ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

   1.Начало на учебната година:15.09.2023 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2023/2024година
 

есенна ваканция 28.10.2023г.- 01.11.2023г. вкл.
Коледна ваканция 23.12.2023г.- 02.01.2024г. вкл.

междусрочна ваканция

03.02.2024г. -05.02.2024 г. вкл.
пролетна ваканция 30.03.2024г.-07.04.2024г. за I-XI клас

 

 

 

 

   3.Неучебни дни:
 

17.05.2024  ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024  Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
   
19.06.2024 изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII 
21.06.2024  изпит по математика от националното външно оценяване  в края на VII 

 

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.-  06.02.2024.

   5.Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024г.
 

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024г. I-III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024г. IV-VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

  


Дни за национално външно оценяване за учебната 2023/2024г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 

Математика  -