ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


   1.Начало на учебната година:15. 09. 2017 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2017/2018година
 

есенна 01.11.2017г.-05.11.2017г. вкл.
Коледна 23.12.2017г.-02.01.2018г. вкл.
зимна 03.02.2018г.-06.02.2018г. вкл.
пролетна  за I-XI клас 31.03.2018г.-09.04.2018г. вкл.

   3.Неучебни дни:
 

21.05.2018 г ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. неучебен , но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.-  07.02.2018г.
   5.Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018г.
 

15.05.2018г. XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018г. I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018г. V-VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018г. V-VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018г. VIII-XI клас (18 учебни седмици)


Дни за национално външно оценяване за учебната 2017/2018г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 10 май 2018г.

Математика  - 14 май 2018г.

Човекът и природата - 17 май 2018г.

Човекът и обществото-16 май 2018г.

VII клас

Български език и литература- 21 май 2018г.

Математика- 23 май 2018г.

КОО " Обществени науки, гражданско образование и религия"-

Чужди езици-

КОО "Природни науки и екология"-

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език