Временно разписaние за графика на седмичните занимания на учениците за периода на дистанционното обучение на учениците заради влошената епидемична обстановка.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

   1.Начало на учебната година:16. 09. 2019 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2019/2020година
 

есенна 01.11.2019г.-03.11.2019г. вкл.
Коледна 21.12.2019г.-05.01.2020г. вкл.
междусрочна 05.02.2020г.
пролетна  за I-XI клас 11.04.2020г.-20.04.2020г. вкл.

   3.Неучебни дни:
 

20.05.2020 г ДЗИ по български език и литература 
22.05.2020 г. Втори ДЗИ 

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 г.-  06.02.2020г.
   5.Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020г.
 

14.05.2020г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020г. I-III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020г. IV-VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020г. VII-XI клас (18 учебни седмици)

 

   Дни за провеждане на НВО

     09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

    11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас


Дни за национално външно оценяване за учебната 2019/2020г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 

Математика  -