ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


   1.Начало на учебната година:15. 09. 2016 г.
   2.Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната през учебна 2016/2017година
 

есенна 29.10.2016г.-01.11.2016г. вкл.
Коледна 24.12.2016г.-04.01.2017г. вкл.
зимна 04.02.2017г.-08.02.2017г. вкл.
пролетна  за I-XI клас 08.04.2017г.-17.04.2017г. вкл.
пролетна  за XII клас 13.04.2017г.-17.04.2017г. вкл.

   3.Неучебни дни:
 

07.11.2017 г. неучебен ,но присъствен ден след избори за Президент
19.05.2017 г ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. неучебен , но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

   4.Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 г.-  09.02.2017г.
   5.Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017г.
 

15.05.2017г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017г. I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017г. V-VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017г. V-VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017г. VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017г. IX-XI клас (18 учебни седмици)
17.07.2017г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)


Дни за национално външно оценяване за учебната 2016/2017г. ,както следва:

IV клас

Български език и литература- 

Математика  -

Човекът и природата -

Човекът и обществото-

VII клас

Български език и литература- 

Математика-

КОО " Обществени науки, гражданско образование и религия"-

Чужди езици-

КОО "Природни науки и екология"-

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език