Прием

12.10.2021 г. 21:35:04

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 12.10.2021 г. – 31.05.2022 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

- сутрин 8.30 -12.30 ч.

- следобяд 13.00 – 16.30 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2022/ 2023 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2021 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2021 Г.

- 01.06.2022 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- началото на м. септември 2022 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

 

Списък на учениците записани в първи клас по паралелки, за учебната 2021/2022 година

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,  записани в I А

 

 

 

Клас, паралелка: I А         

Стая - 104

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Тодорова

Димитрова

 1.  

Александър

Христов

Деведжиев

 1.  

Аслъ

Мустафова

Пашалова

 1.  

Атанас

Ивайлов

Атанасов

 1.  

Виктор

Веселинов

Станчев

 1.  

Виктор

Руменов

Райков

 1.  

Давид

Ашот

Погосян

 1.  

Дамян

Георгиев

Миронов

 1.  

Димитър

Ивайлов

Василев

 1.  

Добромир

Милен

Стефанов

 1.  

Ирен

Ростиславова

Токмакчиева

 1.  

Йоан

Деянов

Георгиев

 1.  

Йоан

Ярославов

Чернев

 1.  

Йордан

Димитров

Пашов

 1.  

Кирил

Дончев

Дончев

 1.  

Мария

Валентинова

Гюрова

 1.  

Мина

Мартинова

Папазова

 1.  

Никол

Ивелинова

Илиева

 1.  

Николай

Павлинов

Петров

 1.  

Ния

Димитрова

Ташкова

 1.  

Пламена

Пламенова

Радева

 1.  

Румен

Руменов

Райков

 1.  

Сиана

Велизарова

Ангелова

 1.  

Сияна

Евгениева

Михтиева

 

Класен ръководител: Поля Трендафилова

                                                                                              

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,  записани в I Б

 

 

 

Клас, паралелка: I Б         

Стая - 105

име

презиме

фамилия

 1.  

Александър

Александров

Тодоров

 1.  

Александър

Златков

Върбанов

 1.  

Виктор

Евгениев

Здравков

 1.  

Виктор

Ивов

Рабуш

 1.  

Владислав

Димов

Николов

 1.  

Вяра

Веселинова

Раева

 1.  

Деа

Росенова

Пометкова

 1.  

Ивайло

Ясенов

Кръстев

 1.  

Изабела

Георгиева

Георгиева

 1.  

Калоян

Георгиев

Янков

 1.  

Катерина

Петрова

Неделчева

 1.  

Красена

Стоянова

Христова

 1.  

Мария

Владимирова

Дойчева

 1.  

Мирая

Славомирова

Иванова

 1.  

Мирослав

Ивелинов

Стефанов

 1.  

Нели

Иванова

Маринова

 1.  

Никола

Ивов

Колев

 1.  

Петър

Петров

Джинерски

 1.  

Радосвет

Тодоров

Арабаджиев

 1.  

Радост

Ивова

Тотева

 1.  

Теодор

Калоянов

Маринов

 1.  

Тодор

Валентинов

Камбуров

 1.  

Тодор

Мариянов

Личев

 1.  

Янислав

Светлозаров

Куцаров

 

Класен ръководител: Мила Велчева

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,  записани в I В

 

 

 

Клас, паралелка: I В         

Стая - 106

име

презиме

фамилия

 1.  

Анелия

Иванова

Боева

 1.  

Беатрис

Иванова

Ангелова

 1.  

Божидар

Мартинов

Димов

 1.  

Борислав

Дамянов

Благоев

 1.  

Валери

Красимиров

Стефанов

 1.  

Виктор

Райков

Христов

 1.  

Виктория

Николова

Маркова

 1.  

Георги

Станков

Цвятков

 1.  

Добромира

Пламенова

Курдова

 1.  

Ивайло

Ивайлов

Иванов

 1.  

Изабел

Драгошева

Методиева

 1.  

Йоан

Миленов

Цветанов

 1.  

Марая

Християнова

Христова

 1.  

Мартин

Каменов

Коцев

 1.  

Мартин

Петров

Йорданов

 1.  

Мерт

Февзим

Моллахасанов

 1.  

Михаил

Николаев

Бонев

 1.  

Никол

Веселинова

Старерадева

 1.  

Николай

Мартинов

Колаксъзов

 1.  

Петко

Юлиянов

Петков

 1.  

Радостина

Радославова

Стоянова

 1.  

София

Николаева

Александрова

 1.  

Стефан

Петров

Пачников

 1.  

Теодор

Илианов

Миланов

 

Класен ръководител: Светлана Симеонова

                                                                               

С П И С Ъ К

на  ученицитe,  записани в I Г

 

 

 

Клас, паралелка: I Г         

Стая - 107

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Заркова

Драгнева

 1.  

Александър

Тихомиров

Карастоянов

 1.  

Анжелика

Даниелова

Петрова

 1.  

Анна

Мяо

Йен

 1.  

Божидар

Найденов

Момински

 1.  

Бранимир

Димитров

Раев

 1.  

Валентин

Цветанов

Раев

 1.  

Василена

Мартинова

Петрова

 1.  

Владимир

Ангелов

Ангелов

 1.  

Габриела

Димитрова

Пашова

 1.  

Даниел

Атанасов

Иванов

 1.  

Дария

Димитрова

Димитрова

 1.  

Димитър

Димитров

Димитров

 1.  

Калоян

Боянов

Любенов

 1.  

Кристиян

Николаев

Димов

 1.  

Кристияна

Мартинова

Катърова

 1.  

Моника

Момчилова

Георгиева

 1.  

Никол

Стефанова

Йорданова

 1.  

Никола

Илиев

Маринов

 1.  

Пламена

Цветанова

Александрова

 1.  

Пресиян

Тодоров

Грозданов

 1.  

Преслава

Цветелинова

Маринова

 1.  

Тео

Трифонов

Илиев

 1.  

Филип

Танев

Георгиев

 

Класен ръководител: Десислава Кирилова

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,  записани в I Д

 

 

 

Клас, паралелка: I Д         

Стая - 108

име

презиме

фамилия

 1.  

Александър

Иванов

Пенев

 1.  

Боян

Благомилов

Симеонов

 1.  

Георги

Георгиев

Дочев

 1.  

Георги

Радев

Михалев

 1.  

Даниел

Росенов

Атанасов

 1.  

Диляна

Емилова

Богомилова

 1.  

Живко

Илиянов

Живков

 1.  

Зорница

Стефанова

Йорданова

 1.  

Ивайла

Илиянова

Живкова

 1.  

Константин

Ангелов

Петров

 1.  

Магдалена

Николаева

Петрова

 1.  

Максим

Иванов

Енев

 1.  

Матей

Станимиров

Гецов

 1.  

Милен

Миленов

Статев

 1.  

Мирая

Николаева

Белчева

 1.  

Никол

Стефанова

Генчева

 1.  

Пламена

Стилиянова

Стоянова

 1.  

Радослав

Мирославов

Хинков

 1.  

Сияна

Даниелоова

Йорданова

 1.  

Сияна

Минчева

Минчева

 1.  

Стелиан

Йорданов

Попов

 1.  

Тимур

Ружди

Бейдатов

 1.  

Чавдар

Петров

Димов

 1.  

Яница

Елева

Ганева

 

Класен ръководител: Галина Илчева

                                                                                                            

                                                                                              

 
Уважаеми родители,

През 2021/2022 учебна година в ОУ „Бачо Киро” - ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки по 22 ученици в първи клас.

Учениците в четири от паралелките ще се обучават целодневно. Една от паралелките ще бъде сформирана от ученици, чиито родители не желаят целодневно обучение за децата си.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА


1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 05.10.2020 г. – 31.05.2021 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 202
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин 8.30 -12.30 ч.
- следобяд 13.00 – 16.30 ч.


2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА
ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната
2021/ 2022 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2021 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2021 Г.
- 01.06.2021 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2021 г.- покана за родителката среща чрез
телефонно обаждане от учителя на групата.


5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико
Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината,
в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от
удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне
на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на