Прием

1.4.2019 г. 23:56:46

 

Заповед за утвърдения училищен план-прием и училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С цел оптимизиране времето за подаване на заявленията за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2019/2020 г., Ви предоставяме възможност да попълните заявлението предварително на компютър или ръчно. Ако нямате такава възможност заявлението ще Ви бъде предоставено за попълване в ОУ „Бачо Киро“.

Г Р А Ф И К

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В

I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В ОУ „БАЧО КИРО“, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

* Прием на документите за участие в класиране – от 03.06.2019 г. –

до 07.06.2019 г., включително.

* Класиране на подадените заявления – от 08.06.2019 г. - до 10.06.2019 г.

* Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране –

на 10.06.2019 г.

* Записване на децата след първо класиране – на 11.06 и 12.06.2019 г. с:

> оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.

> копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.

* Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2019 г.

* Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране –

на 14.06 и 17.06.2019 г.

* Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 18.06.2019 г.

* Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2019 г.

* Място и време за подаване на документите от родителите,за участие в класиране за първи клас:

> етаж 2-ри, стая № 205 /зам.-дирекция/.

> всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.


През учебната 2019/2020 г. в ОУ "Бачо Киро" за обучение в I клас ще бъдат приети и разпределени ученици в 5 паралелки по 22.

Заявлението може да изтеглите от тук

С П И С Ъ К

НА ДЕЦАТА, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. В РАЙОНА НА ОУ "БАЧО КИРО", гр. Велико Търново
ПО ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ АДРЕС

№ по ред

име, презиме, фамилия

улица №

1

Абдалбасет Кутейба Куйдер

ул. Слънце № 13

2

Аиден Арифов

ул. Мизия № 12

3

Александра Дамянова Иванова

ул. Краков № 8

4

Александра Мирославова Стефанова

ул. Баба Мота № 6

5

Александър Даниел Стефанов

ул. Йоновка № 9

6

Александър Илиев Илиев

ул. Ален мак № 13

7

Александър Йорданов Николов

ул. Йоновка № 10

8

Алекси Калинов Маринов

ул. Ален мак № 9

9

Амир Халид Али Дан

ул. Славянска № 12

10

Антон Дончев Попкръстев

ул. Плиска № 8

11

Асавита Валентинова Тхай

ул. Охрид № 1

12

Белослава Емануилова Иванова

ул. България № 26

13

Божидара Радославова Минчева

ул. Ален мак № 9

14

Борис Георгиев Цветков

ул. Ниш № 6

15

Борислав Ангелов Пацовски

ул. Велики Преслав № 6

16

Валентин Христов Димитров

ул. Плиска № 5

17

Валери Красимиров Цветанов

ул. Слънце № 11

18

Валирия Георгиева Бозгунова

ул. Краков № 10

19

Васил Ивайлов Василев

ул. Филип Тотю № 19

20

Ваяна Драгомирова Драгомирова

ул. Ален мак № 4

21

Виктор Иванов Иванов

ул. Никола Габровски № 42

22

Виктор Ивов Иванов

ул. Трети март № 12

23

Виктория Павлинова Костадинова

ул. Тодор Балина № 25

24

Виктория Пламенова Стефанова

ул. Филип Тотю № 19

25

Габриела Младенова Коларова

ул. Ниш № 2

26

Габриела Тодорова Куцарова

ул. Ниш № 10

27

Габрина Веселинова Стоянова

ул. Момина Крепост № 1

28

Газал Ахмед Халуф

ул. Ален мак № 13

29

Георги Георгиев Владов

ул. Никола Габровски № 42

30

Георги Кирилов Енев

ул. Слънце № 13

31

Георги Недялков Калпакчиев

ул. България № 21

32

Георги Тодоров Хицов

ул. Ален мак № 2

33

Давид Красимиров Минчев

ул. Краков № 8

34

Даная Прокоп Лазарова

ул. Слънце № 13

35

Даниел Димитров Кирилов

ул. Ангел Кънчев № 12

36

Данислав Дианов Хараланов

ул. Велики Преслав № 4

37

Дария Банкова Петкова

ул. Йоновка № 10

38

Дария Василева Василева

ул. България № 21

39

Дария Ивайлова Димитрова

ул. Баба Мота № 10

40

Дария Радославова Ангелова

ул. Краков № 8

41

Дария Станимирова Иванова

ул. България № 021Б

42

Деа Даниелова Косева

ул. Трети март № 8

43

Денислав Динков Ненчев

ул. Охрид № 3

44

Денислав Ненков Божанов

ул. Йоновка № 11

45

Джоана Стефанова Николова

ул. Трети март № 25

46

Диана Тодорова Тодорова

ул. България № 029В

47

Димитър Ангелов Янев

ул. Никола Габровски № 47

48

Елена Владимирова Дойчева

ул. Никола Габровски № 31

49

Елена Димитрова Цветкова

ул. Ален мак № 6

50

Елена Ивайлова Атанасова

ул. Мизия № 10

51

Елица Петрова Трифонова

ул. Ангел Кънчев № 4

52

Ивайла Веселинова Кючукова

ул. България № 021Б

53

Ивайло Ивайлов Бобев

ул. Охрид № 3

54

Ивайло Ивайлов Вълчев

ул. Слънце № 2

55

Ивайло Тодоров Рабчев

ул. Тодор Балина № 011А

56

Иван Цонев Иванов

ул. Филип Тотю № 19

57

Ивелин Миленов Иванов

ул. България № 38

58

Иво Станиславов Михтиев

ул. Тодор Балина № 011Б

59

Йоана Светлин Стефанова

ул. Тодор Балина № 009Б

60

Йордан Йорданов Лазаров

ул. Илю Войвода № 3

61

Йордан Колев Иванов

ул. Никола Габровски № 42

62

Калена Билянова Чакърова

ул. Велики Преслав № 6

63

Калина Добромирова Иванова

ул. Велики Преслав № 2

64

Калина Петрова Петрова

ул. Краков № 4

65

Катерина Асенова Раева

ул. Трети март № 25

66

Красимир Свиленов Младенов

ул. Никола Габровски № 43

67

Кристиян Калоянов Бошев

ул. Йоновка № 5

68

Кристиян Красимиров Иванов

ул. Охрид № 1

69

Кристияна Пламенова Христова

ул. Ален мак № 11

70

Лилия Велимирова Иванова

ул. Йоновка № 11

71

Любомир Мартинов Байчев

ул. България № 38

72

Любослав Мирославов Недялков

ул. Слънце № 2

73

Магдалена Даниелова Митева

ул. Краков № 12

74

Магдалена Стоянова Иванова

ул. Никола Габровски № 42

75

Максим Даниелов Димитров

ул. Йоновка № 10

76

Мария Мирославова Цекова

ул. Плиска № 2

77

Мария Юлиянова Влаева

ул. Ниш № 12

78

Мартин Веселинов Лечев

ул. Филип Тотю № 24

79

Мартина Пламенова Неделчева

ул. Ален мак № 006Б

80

Матей Калоянов Николов

ул. Никола Габровски № 47

81

Мелек Ерханова Ридванова

ул. България № 15

82

Михаел Бисеров Пенчев

ул. Бойчо Войвода № 4

83

Михаела Красимирова Костадинова

ул. Охрид № 4

84

Моника Диянова Русева

ул. Никола Габровски № 58

85

Мохамед Имад Куйдер

ул. Слънце № 2

86

Надежда Градимирова Пенкова

ул. Плиска № 6

87

Ная Иванова Стоянова

ул. Филип Тотю № 24

88

Невелин Мариянов Методиев

ул. Филип Тотю № 19

89

Николай Тодоров Георгиев

ул. Краков № 4

90

Патрик Станимиров Братоев

ул. Тодор Балина № 17

91

Петър Николаев Кьорчев

ул. Слънце № 2

92

Петя Петкова Кукова

ул. Охрид № 1

93

Пламен Георгиев Попов

ул. Йоновка № 10

94

Пламена Любенова Любенова

ул. Ален мак № 2

95

Пламена Цветанова Иванова

ул. Краков № 10

96

Полина Руменова Маринова

ул. Ален мак № 3

97

Пресияна Миленова Колева

ул. Краков № 8

98

Преслав Миленов Алърков

ул. Филип Тотю № 17

99

Преслава Петрова Петрова

ул. Никола Габровски № 55

100

Радослав Анатолиев Русанов

ул. Никола Габровски № 58

101

Радост Стоянова Христова

ул. Филип Тотю № 20

102

Рая Росенова Джамбазова

ул. Охрид № 4

103

Сандра Стефанова Николова

ул. Трети март № 25

104

Симеон Радославов Великов

ул. България № 21

105

Симон Десиславов Колев

ул. Слънце № 9

106

Сияна Ангелова Йорданова

ул. Йоновка № 10

107

Сияна Николаева Василева

ул. Мизия № 5

108

Сияна Пламенова Чангова

ул. Никола Габровски № 58

109

Сияна Станиславова Стоянова

ул. България № 18

110

Сияна Стилянова Лицанова

ул. Никола Габровски № 55

111

Сияна Яворова Янкова

ул. Йоновка № 10

112

София Веселинова Кючукова

ул. България № 021Б

113

София Ивова Иванова

ул. Трети март № 12

114

Станислав Стефанов Александров

ул. Илю Войвода № 9

115

Стефани Пламенова Жекова

ул. Никола Габровски № 55

116

Стефания Тодорова Тодорова

ул. Тодор Балина № 8

117

Стилиян Диянов Ангелов

ул. Слънце № 13

118

Теадара Дончева Тодорова

ул. Филип Тотю № 19

119

Теодор Ивайлов Николаев

ул. Тодор Балина № 009А

120

Теодор Мирославов Велчев

ул. Охрид № 1

121

Тея Петрова Узунова

ул. Ниш № 10

122

Христея Димитрова Бурнева

ул. Тодор Балина № 011Б

123

Христиан Калоянов Бараков

ул. Слънце № 9

124

Христо Анатолиев Христов

ул. Слънце № 9

125

Христо Димитров Димитров

ул. Баба Мота № 010А

126

Яна Стефанова Павлова

ул. Никола Габровски № 33

127

Янис Георгиев Янакиев

ул. България № 029Б

128

Янислава Христова Василева

ул. Никола Габровски № 43

129

Яница Данаилова Стефанова

ул. Ниш № 6

 

 

 

Към списъка на подлежащите за записване деца в I клас за учебната 2019/2020 г. в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново от Община Велико Търново са добавени следните  деца:

1 Кристиян Тодоров Василев ул. Филип Тотю 3
2 Борис Мартинов Кавачев ул. Филип Тотю 13
3 Теодор Мартинов Божинов ул. Филип Тотю 13
4 Александра Асенова Дачева ул. Филип Тотю 13
5 Изабела София Лазарова ул. Филип Тотю 15
6 Кристиан Гецов ул. Филип Тотю 15
7.Мария Детелинова Дечева  ул..Магистрална 10

 

 

 

 

Списък на улиците от принадлежащия район на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново, валиден за приема на учениците, подлежащи на обучение през учебната 2019/2020 година

 

Улица Име

от номер до номер

ул. „Ален мак”

цялата

ул. „Ангел Кънчев”

цялата

ул. „Баба Мота”

цялата

ул. „Бойчо Войвода”

цялата

ул. „България”

от 15 - 39

ул. „Велики Преслав”

цялата

ул. „Ильо Войвода”

цялата

ул. „Йоновка”

цялата

ул. „Краков”

четни

ул. „Магистрална”

от 6 - 10

ул. „Мизия”

цялата

ул. „Момина крепост”

цялата

бул. „Никола Габровски”

от 29 - 55 и от 32 - 58

ул. „Ниш”

цялата

ул. „Охрид”

цялата

ул. „Плиска”

цялата

ул. „Славянска”

цялата

ул. „Тодор Балина”

от 2-20 и от 9-25, 9А, 9Б, 11А, 11Б

ул. „Трети март”

цялата

ул. „Филип Тотю”

до № 3-19 и 20, 24

ул. „Слънце”

цялата

ул. „Беляковско шосе“

цялата

 

 

 

 

 

Забележка: Изготвен на основание Наредба на Общински съвет на град Велико Търново, приета с Решения  № 932 и 933/25.01.2018 г. на Великотърновски обищински съвет, съгласно Раздел I, чл. 3, т. 1 и Раздел II, чл. 5, ал. 1, 2 от Наредбата. /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./

 

Приложение №11 към чл.16

 

Критерии

 

 

Документи, доказващи критериите

1.

ОБЩИ КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

 

1.1.

Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

- Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

 

 

60

Документ от служба ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето за прием;

1.2.

Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението

 

 

 

42

Документ от служба ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето за прием;

1.3.

Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението

 

 

 

24

Документ от служба ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето за прием;

1.4.

Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението

 

 

6

Документ от служба ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето за прием;

2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

 

2.1.

Дете с трайни увреждания над 50%

 

5

Протокол на ЛКК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие)

2.2.

 

Дете с един или двама починали родители

 

4

Акт за смърт на родител/и (копие)

2.3.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

3

Проверка от комисията при записване на детето

2.4.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

2

Удостоверения за завършена подготвителна група (копия);

2.5.

Дете от семейство с повече от две деца

1

Проверка от комисията при записване на детето

2.6.

Деца със СОП (специални образователни потребности) - до три деца в  паралелка

1

Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

2.7.

Деца от социални заведения

1

Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение

2.8.

Деца, чиито братя или сестри са отпадали от училище.

1

Писмо на Началника на РУО-Велико Търново до директора на избраното училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 08.10.2018 г. –31.05.2019 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

* сутрин 8.30 -13.00 ч.

* следобяд 14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2019/ 2020 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2019 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2019 Г.

* 03. 06.2019 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

* началото на м. септември 2019 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

График и заповед за прием на деца в подготвителна група

Заповед за утвърдения училищен план-прием и училищни учебни планове за учебната 2018/2019г.