Прием

18.10.2017 г. 9:38:15

График и заповед за прием на деца в подготвителна група

 

Училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 09.10.2017 г. – 01.06.2018 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 205 (зам. - директори)
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин  8.30 -13.00 ч.
- следобяд  14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 
2018/ 2019 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 01.06.2018 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2018 Г.
- 04. 06.2018 г., 17.00 часа - на входа  и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:


Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЯВА ОСТАНАЛИ 3/три/ СВОБОДНИ МЕСТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС - ТРЕТО КЛАСИРАНЕ


СПИСЪК НА ДЕЦАТА,
КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОПЪЛНЯТ СВОБОДНИТЕ
СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ МЕСТА 

ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
 НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ОТ 11.01.2017 г. -
РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 5, АЛ. 3 И АЛ. 4 И РАЗДЕЛ IV, ЧЛ. 21 И ЧЛ. 22

 

 

№ по ред
на записване

Име на детето

Основание

   

1

Яна Радева Михалева

Раздел II, чл. 5 (3)
Приложение № 10 към чл. 16, 1.1.
Раздел IV, чл. 21

   

2

Ростислав Росенов Раднев

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

3

Георги Георгиев Кършев

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

 

 

В случай на неявяване  за записване на децата, обявени в горния списък

в срок до 15.06.2017 г., попълването на свободните места ще се извършва,
съгласно Раздел IV, чл. 21 и чл. 22 от Наредбата от децата  по реда на списъка,
както следва: 

 

 

 

№ по ред
на записване

Име на детето

Основание

   

1

Миа Станева

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

2

Сергей Събинов Маринов

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

3

Александра Станиславова Ставрева

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

4

Стефан Преславов Иванов

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

5

София Валери Гъркова

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

6

Атанас Ненков Атанасов

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

7

Габриела Великова Ганчева

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

8

Трейси Йоанова Тодорова

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

9

Милен Иванов Цанов

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

10

Йордан Живков Узунов

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   

11

Йоана Петрова Кушева

Раздел II, чл. 5 (3), Раздел IV, чл. 21

   
         

и/или по реда на Раздел IV, чл. 22 от Наредбата.

     
         
         
         
         

14.06.2017 г.

 

Директор:
           /Владимир Николов/

   
         

 

 
 
 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПИСЪК НА ДЕЦАТА,
КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОПЪЛНЯТ СВОБОДНИТЕ
СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ МЕСТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ОТ 11.01.2017 г. -
РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 5, АЛ. 3 И АЛ. 4 И РАЗДЕЛ IV, ЧЛ. 21 И ЧЛ. 22

№ по ред
на записване

Име на детето

 

 

 

1

Ростислав Росенов Раднев

 

 

 

2

Георги Георгиев Кършев

 

 

 

3

Миа Станева

 

 

 

4

Сергей Събинов Маринов

 

 

 

5

Александра Станиславова Ставрева

 

 

 

6

Стефан Преславов Иванов

 

 

 

7

София Валери Гъркова

 

 

 

8

Атанас Ненков Атанасов

 

 

 

9

Габриела Великова Ганчева

 

 

 

10

Трейси Йоанова Тодорова

 

 

 

11

Милен Иванов Цанов

 

 

 

12

Йордан Живков Узунов

 

 

 

13

Йоана Петрова Кушева

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

                    Директор:

 

 

 

 

                                         /Владимир Николов/

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПИСЪК НА ДЕЦАТА,
КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОПЪЛНЯТ СВОБОДНИТЕ
СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ МЕСТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ОТ 11.01.2017 г. -
РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 5, АЛ. 3 И АЛ. 4 И РАЗДЕЛ IV, ЧЛ. 19 И ЧЛ. 20

         

№ по ред на записване

Име на детето

     

1

Виктор Ивайлов Къдрев

     

2

Иван Ангелов Ангелов

     

3

Божидар Иванов Джамбазов

     

4

Киара Иванова Панчева

     

5

Максимилян Мартинов Йорданов

     

6

Александра Христова Антонова

     

7

Иво Стоянов Драганов

     

8

Мирослава Веселинова Димитрова

     

9

Алессиа Асенова Русева

     

10

Дария Александрова Чочкова

     

11

Мариян Иванов Николов

     

12

Венцислав Стефанов Рашков

     

13

Виктория Пламенова Богданова

     
         
         
         
         
         
         
 

Директор:

     
 

              /Владимир Николов/

     

 

 

 

 

                                                           СПИСЪК
             НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /ПО АЗБУЧЕН РЕД/
№ по ред        Вх. №        Име на детето
1 1062/07.04.2017 Аделина Христова Петкова
2 971/31.03.2017 Айя Чудомирова Драгнева
3 909/29.03.2017 Алекс Александров Йорданов
4 871/28.03.2017 Александра Николаева Александрова
5 827/27.03.2017 Александър Ангелов Узунов
6 1193/20.04.2017 Александър Ивайлов Русев
7 1003/04.04.2017 Александър Иванов Петков
8 1012/04.04.2017 Александър Йорданов Ботев
9 1282/02.05.2017 Александър Пламенов Яламов
10 1140/18.04.2017 Александър Руменов Иванов
 11 979/03.04.2017 Амелия Илиянова Яковчева
12 1039/06.04.2017 Божидар Георгиев Георгиев
13 1719/29.05.2017 Борис Георгиев Енчев
14 945/30.03.2017 Борислав Даниелов Стефанов
15 864/28.03.2017 Бюшра Селами Темиз
16 1123/12.04.2017 Вайлет Велизарова Ангелова
17 1301/04.05.2017 Велиана Радославова Димова
18 1081/10.04.2017 Велимира Ивайлова Евгениева
19 868/28.03.2017 Венцислав Николаев Йорданов
20 1027/05.04.2017 Виктор Валентинов Байчев
21 1688/23.05.2017 Виктория Василева Влахова
22 850/27.03.2017 Виктория Ивайлова Цанева
23 980/03.04.2017 Виктория Пламенова Георгиева
24 1240/25.04.2017 Вихра Христова Русева
25 842/27.03.2017 Владислав Йорданов Георгиев
26 1158/19.04.2017 Владислав Пламенов Димитров
27 828/27.03.2017 Данаил Драгомиров Ангелов
28 1254/26.04.2017 Данаил Иванов Боев
29 1144/18.04.2017 Даная Пепова Димитрова
30 1406/11.05.2017 Даниел Димитров Чолаков
31 1205/21.04.2017 Дарена Мануилова Тънгълова
32 877/28.03.2017 Деа Ивайлова Димитрова
33 1180/20.04.2017 Денислав Ивелинов Антонов
34 963/31.03.2017 Десислава Димитрова Бояджиева
35 818/27.03.2017 Ева Петрова Йорданова
36 1218/24.04.2017 Зорница Евгениева Тотева
37 910/29.03.2017 Ивайло Нелков Стоянов
38 1023/05.04.2017 Ивайло Росенов Дончев
39 927/29.03.2017 Ивалин Веселинов Бояджиев
40 1687/23.05.2017 Ивет Георгиева Миронова
41 1130/13.04.2017 Ивона Николаева Димова
42 982/03.04.2017 Илина Диянова Брождарова
43 865/28.03.2017 Йоан Димитров Симеонов
44 883/28.03.2017 Йоан Марианов Младенов
45 962/31.03.2017 Йоана Веселинова Славчева
46 992/03.04.2017 Йоанна Кременова Мошева
47 839/27.03.2017 Йордан Иванов Каменов
48 937/30.03.2017 Калина Бориславова Борисова
49 1069/07.04.2017 Калоян Ивайло Станчев
50 892/28.03.2017 Калоян Красимиров Куманов
51 845/27.03.2017 Калоян Христов Серафимов
52 1384/10.05.2017 Катерина Даниелова Георгиева
53 856/27.03.2017 Кристиан Пламенов Джонов
54 926/29.03.2017 Кристиян Даниелов Иванов
55 1109/11.04.2017 Лина Мариянова Серафимова
56 903/29.03.2017 Лора Радостинова Василева
57 1080/07.04.2017 Лорена Светославова Минева
58 1378/09.05.2017 Любомир Любенов Марков
59 955/31.03.2017 Магдалена Пенчева Бояджиева
60 986/03.04.2017 Магдалена Стилиянова Стоянова
61 923/29.03.2017 Мария Миленова Симеонова
62 1609/18.05.2017 Мария Юлиянова Петкова
63 819/27.03.2017 Мария-Симона Александрова Станкова
64 1118/11.04.2017 Мартин Митков Илиев
65 1057/07.04.2017 Мартин Ясенов Кръстев
66 1701/26.05.2017 Мартина Мариянова Минчева
67 861/28.03.2017 Мартина Тихомирова Христова
68 860/28.03.2017 Мелвена Пламен Панайотова
69 954/31.03.2017 Миа Николаева Желязкова
70 1255/26.04.2017 Милен Стойков Мянов
71 853/27.03.2017 Михаил Димитров Николакев
72 820/27.03.2017 Михаил Емилов Витанов
73 855/27.03.2017 Михаил Милков Кушев
74 1380/09.05.2017 Моника Минчева Минчева
75 978/03.04.2017  Моника Михайлова Ганева
76 1107/11.04.2017 Моника Росенова Пенчева
77 1036/06.04.2017 Невена Георгиева Иванова
78 1112/11.04.2017 Никол Петкова Димитрова
79 946/30.03.2017 Никола Василев Михайлов
80 924/29.03.2017 Никола Деянов Мирчев
81 895/28.03.2017 Никола Миленов Борисов
82 1280/02.05.2017 Никола Миленов Цветанов
83 947/30.03.2017 Никола Николаев Бонев
84 822/27.03.2017 Никола Светлинов Минчев
85 1207/21.04.2017 Никола Стоянов Николов
86 1005/04.04.2017 Николай Иванов Иванов
87 1386/10.05.2017 Орчун Ахмед Нуридин
88 987/03.04.2017 Петър Мирославов Петров
89 901/29.03.2017 Раделина Бориславова Александрова
90 1183/20.04.2017 Радосвета Венцеславова Йорданова
91 858/28.03.2017 Радослав Георгиев Рачев
92 902/29.03.2017 Радослав Йорданов Цанев
93 851/27.03.2017 Радостин Драгомиров Цанев
94 1673/23.05.2017 Радостина Владиславова Василева
95 961/31.03.2017 Рая Емилова Маринова
96 911/29.03.2017 Румен Нелков Стоянов
97 862/28.03.2017 Румяна Богомилова Канъкова
98 941/30.03.2017 Садък Юсеинов Расимов
99 942/30.03.2017 Светлозар Дианов Цветков
100 908/29.03.2017 Северин Юриев Кавлаков
101 844/27.03.2017 Симеон Филипов Хаджийски
102 1617/18.05.2017 Смилен Кирилов Миланов
103 1172/19.04.2017 София Радославова Радева
104 878/28.03.2017 Теодор Калинов Чукаров
105 1256/27.04.2017 Теодор Колев Колев
106 1010/04.04.2017 Тома Калоянов Тодоров
107 894/28.03.2017 Христо Миленов Апостолов
108 817/27.03.2017  Христо Христов Василев
109 1132/18.04.2017 Цвета Аврамова Дучева
110 907/29.03.2017 Цветан Юлиянов Пантелеев
111 893/28.03.2017 Цветина Атанасова Копаранова
112 1390/10.05.2017 Цветослава Пламенова Христова
113 1259/27.04.2017 Ясен Стоянов Михайлов
     
     
    ДИРЕКТОР:
                        (В. Николов)
     
                                                                           СПИСЪК С РЕЗЕРВИ
     
     
№ по ред  Вх. №  Име на детето
1 966/31.03.2017 Александра Станиславова Ставрева
2 869/28.03.2017 Александра Христова Антонова
3 912/29.03.2017 Алессиа Асенова Русева
4 1764/01.06.2017 Атанас Ненков Атанасов
5 1693/26.05.2017 Венцислав Стефанов Рашков
6 906/29.03.2017 Виктория Пламенова Богданова
7 1329/05.05.2017 Габриела Великова Ганчева
8 959/31.03.2017 Георги Георгиев Кършев
9 919/29.03.2017 Дария Александрова Чочкова
10 918/29.03.2017 Иво Стоянов Драганов
11 825/27.03.2017 Мариян Иванов Николов
12 1194/20.04.2017 Миа Станева
13 1714/29.05.2017 Милен Иванов Цанов
14 823/27.03.2017 Мирослава Веселинова Димитрова
15 1108/11.04.2017 Ростислав Росенов Раднев
16 841/27.03.2017 Сергей Събинов Маринов
17 1616/18.05.2017 София Валери Гъркова
18 826/27.03.2017 Стефан Преславов Иванов
19 1325/05.05.2017 Трейси Йоанова Тодорова
     
     
     
     
                            СПИСЪК С РЕЗЕРВИ - 6 ГОДИШНИ В 2017 Г.
№ по ред  Вх. №  Име на детето
1 1058/07.04.2017 Йоана Петрова Кушева
2 843/27.03.2017 Йордан Живков Узунов
3 1563/15.05.2017 Киара Иванова Панчева
4 1182/20.04.2017 Максимилян Мартинов Йорданов
     
     
     
     
     
    ДИРЕКТОР:
                        (В. Николов)
     

 

Обща родителска среща за родителите на учениците приети на първо класиранеОбщата родителска среща за родителите на учениците от списъка за първо класиране ще се проведе на 6 юни 2017 г. (вторник) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея ще бъдат дадени разяснения по реда и документите за записване на приетите деца.

 

С  П  И  С  Ъ  К
на приетите деца в първи клас на първо класиране,
учебна 2017/2018 година
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


1. През 2017/2018 учебна година в ОУ „Бачо Киро”, ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки ученици в първи клас.
2.  Настоящият списък е изготвен в изпълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г. и заповед № 211/16.03.2017 г. на  Директора на ОУ „Бачо Киро”, В. Търново.
3. За второ класиране обявяваме 7 свободни места.
Те ще бъдат попълнени от децата, подали заявление за прием и невключени в
списъка на първо класиране.
Техният прием ще се осъществи съгласно Раздел II, чл. 5, ал. 3 от Наредбата:
„За всяко училище се изготвят индивидуални списъци по настоящия адрес на детето с водещ критерий близостта на училището и/или най-краткото време за достигане до училището“.
4. Децата, кандидатствали за прием в I клас и неприети на първо класиране са обявени по азбучен ред в списък резерви. Те ще бъдат поканени за записване на второ класиране на 12 и 13.06.2017 г., за заемане на свободните места след записаните на първо класиране.
5. Останалите свободни места, след записването на всички деца, навършващи 7 години в 2017 година, ще бъдат запълвани с подалите документи за прием в I клас - 6 годишни деца.
6. Общата родителска среща за родителите на учениците от списъка за първо класиране ще се проведе на 6 юни 2017 г. (вторник) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея ще бъдат дадени разяснения по реда и документите за записване на приетите деца.
7. Записването на първо класиране ще се извърши по график, както следва:
- На 07.06.2017 г. (сряда) и 08.06.2017 г. (четвъртък) - от 8.00 до 18.00 ч.
в стая 207 (2-ри етаж).

8. Обявяване на свободните след първо класиране места – на 09.06.2017 г.
(петък), на входа и в сайта на училището.
- Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране
(от списъка с резерви):
на 12.06.2017 г. (понеделник) и 13.06.2017 г. (вторник) - от 8.00 до 18.00 ч.
в стая 207 (2-ри етаж).
9.  Обявяване на останали свободни места за трето класиране  –
на 14.06.2017 г. (сряда)
Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2017 г.

10.  Документи за записване:
• Заявление за записване по образец – Приложение № 11 (предоставя се в момента на записването в училището);
• Удостоверение за раждане – оригинал (за сверяване);
• Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
• За деца непосещавали подготвителна група се попълва декларация (по образец на училището);
• Оригинали на приложени копия на документи, ако има такива (за сверяване);
• Декларация – запознат с училищни документи (по образец на училището).

 

 

Г Р А Ф И К
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В
I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
В ОУ „БАЧО КИРО“, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Прием на документите за участие в класиране – от 27.03.2017 г. – до 01.06.2017 г.

Класиране на подадените заявления – от 02.06.2017 г. -  до 05.06.2017 г.

Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – на 06.06.2017 г.

Записване на децата след първо класиране – на 07.06 и 08.06.2017 г. с:
   - оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.
   - копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.

Обявяване на свободните места след първо класиране – на 09.06.2017 г.

Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – на 12.06 и 13.06.2017 г.

Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 14.06.2017 г.

Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2017 г.

Място и време за подаване на документите от родителите, за участие в класиране за първи клас:
  - етаж 2-ри, стая № 202 /канцелария/
  - всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

Телефон за информация: 062/68 23 50 - канцелария

Забележка:

За учениците избрали целодневно обучение, се организира обедно хранене, за което се грижат учителите в ПИГ. Храненето се осъществява по предварително изготвен график, а цената на купона се заплаща от родителите.

В училището  се изучава от I клас първи чужд език- английски език.Изучаването на втори чужд език започва от V клас. Избираемият език е между руски, немски и испански език.

Обучението в училището е на двусменен режим. Като I клас учат през цялата година първа смяна. От м. септември до м. януари учениците от II-IV клас учат първа смяна /съответно V-VII клас втора смяна/, а от м. февруари до м. май II-IV клас втора смяна/ съответно от м. февруари до м. юни  V-VII клас първа смяна/.

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Община Велико Търново е изготвила Наредба за приема на учениците в I клас, приета с Решение № 543 и Решение № 544 от 23.02.2017 г. и влязла в сила на 28.03.2017 г.

По силата на това обстоятелство е необходимо в срок до 31.03.2017 г. Директорът е длъжен да приведе организационните дейности по приемане на документи и записването на подлежащите за обучение в I клас през учебната 2017/2018 година ученици в съответствие с изискванията, произтичащи от Наредбата.

В Наредбата са определени критериите, по които ще се извършва приема на учениците в I клас. Определен е принадлежащия на всяко училище район, от който с преимущество ще се записват учениците в съответното училище, според адресната регистрация на техните родители, непроменена след 01.01.2017 г. Определен е графика, по който ще се извършва класирането и записването на учениците на I-во, II-ро и III-то класиране. Запазено е правото на избор на училище в случай, че са останали свободни или незаети след II-ро класиране места.

Във връзка с гореизложеното, ви уведомявам, че е необходимо всеки родител да подаде ново заявление за участие в прием и класиране на детето му за първи клас за учебната 2017/2018 година, както следва:

1. Внимателно да се запознае с документацията, която публикуваме в сайта на училището относно организацията на кампанията.

2. Да се осигурят и представят в училището като приложение към новото заявление, съответно на Наредбата, необходимите документи: адресна регистрация, служебна бележка за месторабота на единия родител и др. /Описани в Приложение № 10 към чл. 16 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново/

3. Каним всички родители, подали или имащи желание да подадат заявление за участие в класиране за прием в първи клас, на родителска среща на 23.03.2017 г. от 18:00 часа в Актовата зала на училището. На срещата ще бъдат направени допълнителни разяснения относно приема на първокласниците:

- график и работно време на центъра за прием на новите заявления; - училищен учебен план;

- целодневна организация на учебния ден в училището и др.

- други разяснения и отговори на въпроси на родители.

Присъствието на срещата на родител, желаещ детето му да участва в класиране за прием в първи клас в ОУ „Бачо Киро” за учебната 2017/2018 година е наложително.

Подаването на новия формуляр-заявление с приложените към него документи, посочени в Наредбата, може да се извърши в обявения график в канцеларията на училището в срок до 01.06.2017 г.

Директор: Владимир Николов

1. Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново
2. Приложение 5
3. Схема на системата за прием в първи клас в училищата на територията на гр. Велико Търново
4. Списък на децата, които следва да постъпят в първи клас в района на ОУ "Бачо Киро"
5. Карта ОУ "Бачо Киро"
6. Решение Наредба - прием в първи клас
7. Приложение N9 - заявление за участие в класиране за прием в първи клас
8. Приложение N11 - заявление за вписване

 

ЗАПОВЕД

№ 211

16.03.2017 година

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19,  ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 44 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отмяням Заповед № 16/28.09.2016 година.

2. Определям комисия по осъществяване план-приема в първи клас за учебната 2017/2018 г., както следва:

Председател: Мила Цонкова Велчева – зам.-директор по учебната дейност

Членове: Елеонора Николова Чергиланова – зам.-директор по учебната дейност

 Стефка Тодорова Стоянова – главен учител

 Валентина Михайлова Найденова – председател на МО

3. График по осъществяване на дейностите по приема:

3.1. Прием на документите за участие в класиране – от 27.03.2017 г. – до 01.06.2017 г.

3.2. Класиране на подадените заявления– от 02.06.2017 г. -  до 05.06.2017 г.

3.3. Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – на 06.06.2017 г.

3.4. Записване на децата след първо класиране – на 07.06 и 08.06.2017 г. с:

-  оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.

- копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.

3.5. Обявяване на свободните места след първо класиране – на 09.06.2017 г.

3.6. Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – на 12.06 и 13.06.2017 г.

3.7. Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 14.06.2017 г. Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2017 г.

4. Определям място и време за подаване от родителите на документите за участие в класиране за първи клас:

- етаж 2-ри, стая № 202 /канцелария/

- всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да бъде предоставено за информация на заинтересованите лица, чрез поставяне на входа и в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М. Велчева – зам.-директор по учебната дейност.                                 

 

                                                                                         

                                                                                          ДИРЕКТОР:

                                                                                                                (В. Николов)

Приложение № 10 към чл. 6

 

Критерии

ТОЧКИ

Документи, доказващи критериите

1

ОБЩИ КРИТЕРИИ

18

 

1.1.

Близост до училището по настоящ адрес от адресната регистрация

7

Документо от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2.

Брат и/или сестра, записани в същото училище

5

Проверка от комисията при записване на детето

1.3.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверение за завършена подготвителна група (копия)

1.4.

Месторабота на родител в района на училището (ползва се само за един от родителите)

2

Служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. №, адрес на месторабота, мокър печат и подпис

2

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

16

 

2.1.

Деца със СОП (специални образователни потребности) – до три деца в паралелка

5

Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

2.2.

Деца с трайни увреждания над 50%

3

Протокол на ЛК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие)

2.3.

Деца без родители

5

 

2.3.1.

Дете сирак*

4

Акт/актове за смърт на родители (копия)

2.3.2.

Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

1

Удостоверение за раждане (копие) за доказване на неизвестен родител или копие от решението на съда за отнетите родителски права

2.4.

Деца, чийто родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със загубена работоспособност над 50%

1

Решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя (копие)

2.5.

Деца от социални заведения

2

Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение

3

КРИТЕРИЙ, ИЗБРАН ОТ УЧИЛИЩЕТО

6

 

3.1.

Заявено писмено желание за изучаване на чужд език от Раздел Б на одобрения от ПС училищен учебен план – Английски език

6

Заявено писмено желание

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

40

 

 

Забележка:  На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

Списък на улиците от принадлежащия район на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново, валиден за приема на учениците, подлежащи на обучение през учебната 2017/2018 година

 

Улица Име

от номер до номер

ул. „Ален мак”

цялата

ул. „Ангел Кънчев”

цялата

ул. „Баба Мота”

цялата

ул. „Бойчо Войвода”

цялата

ул. „България”

от 15 - 39

ул. „Васил Златарски”

цялата

ул. „Велики Преслав”

цялата

ул. „Ильо Войвода”

цялата

ул. „Йоновка”

цялата

ул. „Йордан Кулелиев”

цялата

ул. „Краков”

от 2 - 12

ул. „Магистрална”

от 6 - 10

ул. „Мизия”

цялата

ул. „Момина крепост”

цялата

бул. „Никола Габровски”

от 29 - 55 и от 32 - 58

ул. „Ниш”

цялата

ул. „Охрид”

цялата

ул. „Плиска”

цялата

ул. „Славянска”

от 4, 8, 10, 12

ул. „Тодор Балина”

от 2-20 и от 9-25, 9А, 9Б, 11А, 11Б

ул. „Трети март”

цялата

ул. „Филип Тотю”

до № 3-19 и 20, 24

ул. „Слънце”

цялата

 

 

Забележка: Изготвен на основание Наредба на Общински съвет на град Велико Търново, приета с Решение но Обищински съвет по предложение на Кмета на Община Велико Търново от 11.01.2017 г., съгласно Раздел I, чл. 3, ал. 1 и Раздел II, чл. 5, ал. 1, 3 и 4 от Наредбата.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 10.10.2016 г. – 31.05.2017 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро, етаж втори, кабинет 205, (зам.-директори)

1.3. Работно време на центъра за прием на документи:

- сутрин 7.30 – 13.00 ч.

- следобяд 14.00 – 18.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

• Заявление – декларация (по образец на училището)

• Копие на Удостоверението за раждане на детето

• Оригинал на Удостоверението за раждане (за сверка)

• Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 2017/2018 година навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2017 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТОВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2017 Г.

- 02.06.2017 г., 17.00 ч. (на входа и в сайта на училището).

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- В началото на м. септември 2017 г., покана за чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 13 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро”, гр. В. Търново:

В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 или 6 год. в годината, в която постъпват за обучение, със заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

Заповед №26/05.10.2016г.