Прием

13.9.2023 г. 22:30:50

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

 

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 02.10.2023 г. –29.05.2024 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

- сутрин 8.30 -12.00 ч.

- следобяд 12.30 – 16.30 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2024/ 2025 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 29.05.2024 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2024 Г.

- 03. 06.2024 г., 17.00 часа - в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- началото на м. септември 2024 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата, съобщение в сайта на училището.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

Заповед за допълнителен прием на ученици в първи клас през учебната 2023/2024 след първо класиране

 

Списък на приетите деца в 1 клас за учебната 2023/2024 г. 

 

Първи „А“ клас

 

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Йорданова

Манолова

 1.  

Белослава

Кирилова

Гаврилска

 1.  

Богомил

Красен

Василев

 1.  

Виктория

Деянова

Георгиева

 1.  

Виктория

Тихомир

Тонева

 1.  

Габриел

Даниел

Флорев

 1.  

Димитър

Десиславов

Димитров

 1.  

Ева

Мартинова

Йорданова

 1.  

Евгени

Георгиев

Димитров

 1.  

Елиза Кристин

Кристофър

Хенри

 1.  

Есин

Юсеинова

Юсеинова

 1.  

Илиана

Светославова

Бърдарова

 1.  

Йоан

Даниел

Данов

 1.  

Калоян

Красимиров

Трифонов

 1.  

Максим

Зоран

Анастасов

 1.  

Матеа

Венциславова

Томева

 1.  

Михаела

Христова

Василева

 1.  

Преслав

Светозаров

Илиев

 1.  

Рая

Иванова

Каралюцканова

 1.  

Савина

Минчева

Маркова

 1.  

Станимир

Любомиров

Иванов

 1.  

Цветелина

Христова

Тодорова

 1.  

Цветомир

Михайлов

Михайлов

 1.  

Ясен

Ясенов

Цуцуманов

 

                                                                Класен ръководител: Галя Лицова

 

Първи „Б“ клас

 

име

презиме

фамилия

 1.  

Бора

Зейнал

Делебелер

 1.  

Василена

Росенова

Папазова

 1.  

Виктория

Борисова

Илиева

 1.  

Виктория

Владимирова

Бакалова

 1.  

Даниел

Деянов

Георгиев

 1.  

Ивет

Венциславова

Любенова

 1.  

Йордан

Любомиров

Байчев

 1.  

Калина

Николаева

Николова

 1.  

Кирил

Красимиров

Анастасов

 1.  

Константин

Константинов

Стефанов

 1.  

Кристиан

Пламенов

Атанасов

 1.  

Лилия

Василева

Пашова

 1.  

Мария

 

Белчев

 1.  

Мариян

Стефанов

Кондов

 1.  

Мартин

Александров

Пангелов

 1.  

Мартина

Радославова

Митева

 1.  

Мирослав

Мирославов

Петров

 1.  

Михаела

Яниславова

Ячева

 1.  

Павел

Димитров

Николов

 1.  

Рая

Петрова

Асенова

 1.  

София

Станиславова

Ставрева

 1.  

Стефани

Атанасова

Иванова

 1.  

Цвети

Цветанова

Цанева

 

 

                                                Класен ръководител: Александрина Христова

 

Първи „В“ клас

 

име

презиме

фамилия

 1.  

Александър

Галинов

Анастасов

 1.  

Александър

Димитров

Бурнев

 1.  

Анджела

Даниел

Манев

 1.  

Андрей

Ангелов

Гушев

 1.  

Боримир

Владимиров

Апостолов

 1.  

Виктор

Валериев

Илиев

 1.  

Виктория

Тодорова

Гегова

 1.  

Десислава

Димитрова

Йорданова

 1.  

Елена

Емилова

Йорданова

 1.  

Иваил

Влади

Каркоров

 1.  

Ивайла

Ивайлова

Рускова

 1.  

Илайда

Джихат

Кямил

 1.  

Ивона

Първанова

Първанова

 1.  

Кристиана

Николаева

Филева

 1.  

Кристин

Йосифова

Йосифова

 1.  

Марина

Георгиева

Недева

 1.  

Марк

Павлин

Янков

 1.  

Михаела

Симеонова

Симеонова

 1.  

Пресиян

Пламенов

Яламов

 1.  

Розалия

Мирославова

Кючукова

 1.  

Светлозара

Николаева

Стоева

 1.  

Светослав

Гавраилов

Яламов

 1.  

Станислава

Христова

Христова

 1.  

Царимир

Цветелинов

Маринов

 

 

                                                          Класен ръководител: Цветана Петрова

 

Първи „Г“ клас

 

име

презиме

фамилия

 1.  

Анна

Пламенова

Каменова

 1.  

Боян

Боянов

Христов

 1.  

Велислав

Мирославов

Хинков

 1.  

Георги

Владимиров

Цонев

 1.  

Дария

Дилянова

Василева

 1.  

Дивна

Миткова

Иванова

 1.  

Димитър

Христов

Ганев

 1.  

Ема

Милен

Тодорова

 1.  

Йоана

Кирилова

Иванова

 1.  

Йоана

Любомирова

Филипова

 1.  

Калия

Калинова

Георгиева

 1.  

Косара

Петрова

Кирвикова

 1.  

Кристиана

Любомирова

Вълчева

 1.  

Лейла

Алтимир

Йорданова

 1.  

Лора

Петкова

Кънчевска

 1.  

Мартин

Ивайло

Станчев

 1.  

Мартина

Даниелова

Якимова

 1.  

Нестор

Стефанов

Нешков

 1.  

Пресиян

Владимиров

Атанасов

 1.  

Радостин

Веселинов

Петров

 1.  

Самуил

Кристиан

Илиев

 1.  

София

Ивайлова

Балъкова

 1.  

Тиана

Руменова

Кахчиева

 1.  

Явор

Кристианов

Александров

 

 

                                                          Класен ръководител: Денислава Йовчева

Първи „Д“ клас

 

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Георгиева

Георгиева

 1.  

Андреа

Неделчева

Делчева

 1.  

Божидар

Георгиев

Белчев

 1.  

Божидара

Георгиева

Димитрова

 1.  

Георги

Владиславов

Стефанов

 1.  

Емили

Стоянова

Емилова

 1.  

Зорница

Пламенова

Корчева

 1.  

Йоан

Димитров

Фучеджиев

 1.  

Йоана-Гавриила

Десиславова

Йовчева

 1.  

Крисия

Сафие

Османова

 1.  

Кристина

Николаева

Стойкова

 1.  

Кристиян

Бориславов

Калоянов

 1.  

Кристиян

Недков

Шишков

 1.  

Марина

Светославова

Стоилова

 1.  

Мартин

Петков

Димитров

 1.  

Михаела

Тихомирова

Трифонова

 1.  

Михаил

 

Пенчев

 1.  

Николай

Иванов

Чолаков

 1.  

Николет

Даниелова

Генкова

 1.  

Радост

Руменова

Тодоранова

 1.  

Самуил

Дончев

Пенов

 1.  

Стефан

Тихомиров

Панов

 1.  

Юлиа

Юлианова

Павлова

 1.  

Яна

Георгиева

Георгиева

 

                                               Класен ръководител: Антоанета Иванова

 

 

Приетите деца в подготвителна група за учебната 2023/2024 година към 31.05.2023 г.

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Аделина Александрова Василева

 1.  

Алек Христов Ангелов

 1.  

Александър Веселинов Станчев

 1.  

Александър Руменов Маринов

 1.  

Атилла Рейханов Кабаков

 1.  

Аурора Димитрова Митова

 1.  

Габриела Руменова Савова

 1.  

Даниел Петров Ангелов

 1.  

Дара Иванова Тодорова

 1.  

Дарин Живков Живков

 1.  

Дивна Данчева Стоилова

 1.  

Димитър Харалампиев Петров

 1.  

Ева Христова Димитрова

 1.  

Екатерина Мартинова Стоева

 1.  

Елена Тодорова Колева

 1.  

Ема Николаева Катърова

 1.  

Емануела Мартинова Еремиева

 1.  

Иван Иванов Кирилов

 1.  

Илиян Иванов Димитров

 1.  

Кирил Благовестов Иванов

 1.  

Любомир Свиленов Златев

 1.  

Мария Калоянова Райкова

 1.  

Мартин Йорданов Йорданов

 1.  

Мартин Николаев Василев

 1.  

Мая Цветомирова Митева

 1.  

Михаел Даниел Флорев

 1.  

Нед Бернард Куин

 1.  

Полина Петрова Ангелова

 1.  

Полина Янкова Янкова

 1.  

Пресиян Георгиев Тодоров

 1.  

Рая Танева Георгиева

 1.  

Росица Йорданова Кирилова

 1.  

Самир Бюлент Мехмедов

 1.  

Светлозар Стилиянов Владимиров

 1.  

Стефан Иванов Стефанов

 1.  

Тодор Александров Константинов

 1.  

Явор Андреанов Василев

 1.  

Явор Христов Михайлов Свободни 8 места за записване в подготвителна група към 01.06.2023 г. 

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

 

 

ОУ "БАЧО КИРО" - първи клас

КЛАСИРАНИ ДЕЦА

Регистрационен номер

Точки от предимства

Зона

1

248

638

1

2

507

634

1

3

349

634

1

4

47

628

1

5

457

624

1

6

513

624

1

7

619

624

1

8

193

624

1

9

169

624

1

10

582

624

1

11

421

624

1

12

604

624

1

13

149

624

1

14

177

624

1

15

57

624

1

16

274

624

1

17

303

624

1

18

461

624

1

19

40

624

1

20

26

624

1

21

8

624

1

22

424

624

1

23

631

619

1

24

598

619

1

25

49

619

1

26

190

609

1

27

269

609

1

28

96

609

1

29

69

609

1

30

73

609

1

31

250

609

1

32

225

609

1

33

68

609

1

34

443

609

1

35

589

609

1

36

77

609

1

37

30

609

1

38

140

609

1

39

179

609

1

40

111

609

1

41

62

609

1

42

80

609

1

43

178

609

1

44

208

609

1

45

141

609

1

46

411

609

1

47

453

609

1

48

542

609

1

49

647

609

1

50

290

609

1

51

150

609

1

52

365

609

1

53

463

609

1

54

659

609

1

55

53

609

1

56

262

609

1

57

476

609

1

58

570

609

1

59

508

609

1

60

229

609

1

61

584

609

1

62

264

609

1

63

252

609

1

64

102

609

1

65

137

609

1

66

350

609

1

67

160

609

1

68

391

609

1

69

402

609

1

70

38

609

1

71

291

609

1

72

510

609

1

73

164

609

1

74

635

609

1

75

641

609

1

76

361

609

1

77

440

609

1

78

363

609

1

79

3

609

1

80

376

609

1

81

256

609

1

82

86

608

1

83

518

608

1

84

146

608

1

85

28

608

1

86

430

608

1

87

495

608

1

88

354

608

1

89

481

608

1

90

246

434

2

91

343

424

2

92

144

424

2

93

216

424

2

94

469

424

2

95

358

424

2

96

61

424

2

97

260

419

2

98

12

409

2

99

75

409

2

100

22

409

2

101

645

409

2

102

533

409

2

103

575

408

2

104

280

224

3

105

551

209

3

106

417

209

3

107

48

209

3

108

396

209

3

109

404

209

3

110

535

209

3

Г Р А Ф И К

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В

I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

В ОУ „БАЧО КИРО“, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната система за прием в I клас – 17 май 2023 г. в 10:00 ч.

- Официалният уеб сайт за електронен прием в първи клас е: https://priem.veliko-tarnovo.bg

* Родителят/настойникът подава заявление - декларация за участие в централизирано електронно класиране за прием в I клас по електронен път (онлайн) или в училището, посочено като първо желание за прием.

Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия и на родителя се предоставя заявлението с генериран входящ номер и парола за достъп за последваща редакция.

Всяко дете има право на ЕДНА регистрация в системата – само по един от двата начина. За едно дете може да бъде издаден само ЕДИН входящ номер. Двата начина са равностойни!

- Крайна дата за кандидатстване - затваряне на системата – 29 май 2023 г. в 23:59 ч.

- Обявяване на резултатите от първо класиране – 31.05.2023 г. до 17:00 ч.

- Записване на децата след първо класиране – 01.06.2023 г. от 9:00 ч. до 07.06.2023 г. - 17:00 ч.

* Записването се извършва в училището, в което детето е класирано.

Задължителни документи удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии (Приложение № 11) са:

- попълнено заявление за записване.

- копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.

- оригинала на удостоверението за задължително предучилищно образование /или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група – за завърналите се от чужбина/.

- Личната карта на подаващия заявлението родител/настойник за удостоверяване при поискване.

Класираното дете се записва от родителите/настойниците при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове, съгласно графика на дейностите за прием в I клас в общинските училища на територията на Велико Търново.

- Обявяване на свободните места след първо класиране – на 08.06.2023 г. до 17:00 ч. на сайта и входа на училището.

- Начална дата за кандидатстване за второ класиране – отваряне на системата от 09.06.2023 г. в 10:00 ч. до 14.06.2023 г. - 23:59 ч.

- Обявяване на резултатите след второ класиране – 15.06.2023 г. до 17:00 ч.

- Записване след второ класиране – от 19.06.2023 г. - 9:00 ч. до 20.06.2023г. - 17:00 ч.

- Обявяване на свободни места за трето класиране – 21.06.2023 г. до 17:00 ч. на сайта и входа на училището.

- Начална дата за кандидатстване за трето класиране – отваряне на системата от 22.06.2023 г. в 10:00 ч. до 23.06.2023 г. - 23:59 ч.

- Обявяване на резултатите след трето класиране – 26.06.2023г. до 17:00 ч.

-  Записване след трето класиране – от 27.06.2023г. от 9:00 ч. до 28.06.2023г.- 17:00 ч.

- Обявяване на свободни места след трето класиране - 29.06.2023 г. до 17:00 ч.

- От 30.06.2023г. до началото на учебната година, децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.

Забележка: Изпълнението на графика важи само за работни дни!

- Място за подаване на документите от родителите, за записване на учениците в първи клас:

Първи етаж, стая 102 /подготвителна група/

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 24.10.2022 г. – 31.05.2023 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

- сутрин 8.30 -12.30 ч.

- следобяд 13.00 – 16.30 ч.

 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2023/2024 г. навършват 5 год. възраст.

 

 

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2023 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2023 Г.

- 01.06.2023 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.

 

 

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- началото на м. септември 2023 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

 

 

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

 

 

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

 

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,

  записани в I клас за учебната 2022/2023 година

по паралелки

 

 

                     

Клас, паралелка: I А         

име

презиме

фамилия

 1.  

Анабелла

Грегъри

Смет

 1.  

Басел

Кутейба

Куйдер

 1.  

Василена

Боянова

Божкова

 1.  

Виктория

Асенова

Куцарова

 1.  

Виктория

Илиянова

Илиева

 1.  

Виктория

Пламенова

Блажева

 1.  

Владимир

Бориславов

Капукаранов

 1.  

Георги

Митков

Марков

 1.  

Даниел

Николаев

Филипов

 1.  

Елизабет

Лъчезарова

Димитрова

 1.  

Елия

Евгениева

Недялкова

 1.  

Златко

Павлинов

Златев

 1.  

Йордан

Бориславов

Капукаранов

 1.  

Йордан

Денчев

Денчев

 1.  

Карина

Христова

Николова

 1.  

Кристиян

Стоянов

Стоянов

 1.  

Крум

Александров

Чочков

 1.  

Максим

Станислав

Хилендарски

 1.  

Мария

Виктория

Ричардс

 1.  

Миа

Калоян

Колчева

 1.  

Наталия

Николаева

Николаева

 1.  

Павел

Павлов

Павлов

 1.  

Роън

Нейтън

Куин

 1.  

Тодор

Йорданов

Цачев

 

Клас, паралелка: I Б         

име

презиме

фамилия

 

 1.  

Андреа

Мирославова

Недялкова

 

 1.  

Антони

Димитров

Лазаров

 

 1.  

Георги

Николаев

Кръстев

 

 1.  

Дария

Младенова

Кънчева

 

 1.  

Димитър

Христов

Мандров

 

 1.  

Иван

Петров

Атанасов

 

 1.  

Илкер

Ибрахимов

Ходжев

 

 1.  

Йоана

Людмилова

Петрова

 

 1.  

Йордан

Мартинов

Хаджиев

 

 1.  

Калин

Калинов

Симеонов

 

 1.  

Калоян

Людмилов

Петров

 

 1.  

Кристиян

Ивайлов

Атанасов

 

 1.  

Магдалена

Живкова

Живкова

 

 1.  

Мартин

Иванов

Иванов

 

 1.  

Мартина

Миленова

Чакалова

 

 1.  

Мила

Иванова

Тодорова

 

 1.  

Михаела

Станиславова

Хадживачева

 

 1.  

Никола

Георгиев

Димитров

 

 1.  

Николай

Младенов

Петъков

 

 1.  

Пламена

Миленова

Илиева

 

 1.  

Преслав

Владимиров

Кисьов

 

 1.  

Радослав

Станимиров

Аврамов

 

 1.  

София

Андреанова

Тодорова

 

 1.  

Филип

Георгиев

Кършев

 

 

 

 

Клас, паралелка: I В         

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Маргаритова

Денчева

 1.  

Александър

Ивайлов

Горсов

 1.  

Александър

Красимиров

Кирилов

 1.  

Ани

Николаева

Архангелова

 1.  

Беата

Калин

Вълчева

 1.  

Борис

Михайлов

Шумов

 1.  

Виктория

Павлинова

Липова

 1.  

Георги

Петров

Петров

 1.  

Георги

Пламенов

Георгиев

 1.  

Даниел

Любославов

Иванов

 1.  

Даниел

Миленов

Манев

 1.  

Денчо

Иванов

Стефанов

 1.  

Ивайло

Йорданов

Йорданов

 1.  

Иван

Радославов

Димов

 1.  

Изабел

Николаева

Куцарова

 1.  

Искрен

Искренов

Гатев

 1.  

Йоана

Владимирова

Кавалова

 1.  

Калина

Ивайлова

Иванова

 1.  

Камелия

Станимирова

Попова

 1.  

Микаела

Тихомирова

Нанева

 1.  

Николай

Николаев

Трифонов

 1.  

Петър

Тихомиров

Нанев

 1.  

Радостин

Мариянов

Йорданов

 1.  

Яна

Детелинова

Гогова

 

 

 

Клас, паралелка: I Г         

име

презиме

фамилия

 1.  

Александър

Боянов

Любенов

 1.  

Ангел

Николаев

Димитров

 1.  

Борислав

Николов

Йорданов

 1.  

Бояна

Ивайлова

Петкова

 1.  

Валерия

Василева

Василева

 1.  

Виктория

Георгиева

Апостолова

 1.  

Владислав

Николаев

Ковачев

 1.  

Георги

Павлов

Арабаджиев

 1.  

Димитър

Валентинов

Байчев

 1.  

Елена

Иванова

Григорова

 1.  

Емануил

Николов

Люлев

 1.  

Емил

Илиянов

Ганчев

 1.  

Ивайло

Николаев

Николакев

 1.  

Константин

Николаев

Колев

 1.  

Любомира

Николаева

Бакалова

 1.  

Михаела

Ивайлова

Табакова

 1.  

Николай

Николаев

Димитров

 1.  

Огнян

Петров

Митов

 1.  

Рая

Георгиева

Димитрова

 1.  

Симеон

Радомиров

Стефанов

 1.  

Стефания

Тодорова

Георгиева

 1.  

Тайм

Ясер

Нахас

 1.  

Цветелина

Пламенова

Коева

 1.  

Яна

Алексеева

Поглубко

 

 

 

Клас, паралелка: I Д         

име

презиме

фамилия

 1.  

Анастасия

Николаева

Йоргова

 1.  

Атанас

Мариев

Пешев

 1.  

Валери

Диянов

Русев

 1.  

Валерия

Петева

Стойкова

 1.  

Владимир

Красимиров

Ванков

 1.  

Емилияна

Александрова

Атанасова

 1.  

Лора

Цветанова

Кисьова

 1.  

Мартин

Христов

Христов

 1.  

Мериан

Мирославова

Милчева

 1.  

Микаил

Самир

Мутишев

 1.  

Ники

Цанков

Киров

 1.  

Никол

Ивайлова

Стоянова

 1.  

Никола

Цветанов

Николаев

 1.  

Павел

Досев

Григоров

 1.  

Радослав

Николов

Линков

 1.  

Радостин

Иванов

Йонков

 1.  

Симеон

Бориславов

Борисов

 1.  

София

Йонкова

Славчева

 1.  

София

Калоянова

Тодорова

 1.  

Станислав

Цветанов

Балъков

 1.  

Стефан

Андреев

Димитров

 1.  

Тодор

Георгиев

Тодоров

 1.  

Филип

Йорданов

Йорданов

 1.  

Цветлена

Цветомирова

Игнатова

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

Приетите деца в подготвителна група за учебната 2022/2023 година към 17.06.2022 г.

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Александър Галинов Анастасов

 1.  

Борис Каменов Иванов

 1.  

Боян Боянов Христов

 1.  

Габриел Даниел Флорев

 1.  

Георги Владимиров Цонев

 1.  

Дарин Живков Живков

 1.  

Дивна Данчева Стоилова

 1.  

Ева Мартинова Йорданова

 1.  

Елиза Кристин Кристофър Хенри

 1.  

Ивайло Станиславов Армянов

 1.  

Иван Иванов Кирилов

 1.  

Илайда Джихат Кямил

 1.  

Йоана Кирилова Иванова

 1.  

Йоана-Гавриила Десиславова Йовчева

 1.  

Кристиана Николаева Филева

 1.  

Кристиян Недков Шишков

 1.  

Лора Петкова Кънчевска

 1.  

Максим Зоран Анастасов

 1.  

Марина Светославова Стоилова

 1.  

Мария Калоянова Райкова

 1.  

Мийла-Джордан Йорданова

 1.  

Мирослав Мирославов Петров

 1.  

Михаел Даниел Флорев

 1.  

Михаела Христова Василева

 1.  

Никола Деянов Симеонов

 1.  

Самир Бюлент Мехмедов

 1.  

Станимир Любомиров Иванов

 1.  

Яна Георгиева Георгиева

 

 

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. след втори етап на класиране /по азбучен ред/:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Борис Михайлов Шумов

 1.  

Василена Боянова Божкова

 1.  

Виктория Илиянова Илиева

 1.  

Даниел Николаев Филипов

 1.  

Елия Евгениева Недялкова

 1.  

Кристиян Стоянов Стоянов

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

ЗАПОВЕД

№ 301

08.06.2022 година

На основание чл. 143, ал. 1, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1-4, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 43, ал. 3, т. 3 от Наребда №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ:

Допълнителни шест /6/ свободни места за прием на ученици в първи клас през учебната 2022/2023 година след второ класиране, съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на педогогическия персонал за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                             ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

 

СПИСЪК

НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД

№ 300

08.06.2022 година

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в изпълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. след първи етап на класиране /по азбучен ред/:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Анастасия Николаева Йоргова

 1.  

Александра Маргаритова Денчева

 1.  

Александър Боянов Любенов

 1.  

Александър Ивайлов Горсов

 1.  

Александър Красимиров Кирилов

 1.  

Ангел Николаев Димитров

 1.  

Андреа Мирославова Недялкова

 1.  

Ани Николаева Архангелова

 1.  

Аннабелла Грегъри Смет

 1.  

Атанас Мариев Пешев

 1.  

Басел Кутейба Куйдер

 1.  

Борислав Николов Йорданов

 1.  

Бояна Ивайло Петкова

 1.  

Валери Диянов Русев

 1.  

Валерия Василева Василева

 1.  

Валерия Петева Стойкова

 1.  

Виктория Георгиева Апостолова

 1.  

Виктория Павлинова Липова

 1.  

Виктория Пламенова Блажева

 1.  

Владимир Бориславов Капукаранов

 1.  

Владимир Красимиров Ванков

 1.  

Владислав Николаев Ковачев

 1.  

Георги Митков Марков

 1.  

Георги Николаев Кръстев

 1.  

Георги Павлов Арабаджиев

 1.  

Георги Петров Петров

 1.  

Георги Пламенов Георгиев

 1.  

Даниел Любославов Иванов

 1.  

Даниел Миленов Манев

 1.  

Дария Младенова Кънчева

 1.  

Денчо Иванов Стефанов

 1.  

Димитър Валентинов Байчев

 1.  

Димитър Христов Мандров

 1.  

Елена Иванова Григорова

 1.  

Елизабет Лъчезарова Димитрова

 1.  

Емануил Николов Люлев

 1.  

Емил Илиянов Ганчев

 1.  

Емилияна Александрова Атанасова

 1.  

Златко Павлинов Златев

 1.  

Ивайло Йорданов Йорданов

 1.  

Ивайло Николаев Николакев

 1.  

Иван Петров Атанасов

 1.  

Иван Радославов Димов

 1.  

Изабел Николаева Куцарова

 1.  

Илкер Ибрахимов Ходжев

 1.  

Искрен Искренов Гатев

 1.  

Йоана Владимирова Кавалова

 1.  

Йоана Людмилова Петрова

 1.  

Йордан Бориславов Капукаранов

 1.  

Йордан Денчев Денчев

 1.  

Йордан Мартинов Хаджиев

 1.  

Калин Калинов Симеонов

 1.  

Калина Ивайлова Иванова

 1.  

Калоян Людмилов Петров

 1.  

Калоян Миленов Казанджиев

 1.  

Камелия Станимирова Попова

 1.  

Карина Христова Николова

 1.  

Константин Николаев Колев

 1.  

Кристиян Ивайлов Атанасов

 1.  

Крум Александров Чочков

 1.  

Лора Цветанова Кисьова

 1.  

Любомира Николаева Бакалова

 1.  

Магдалена Живкова Живкова

 1.  

Максим Станислав Хилендарски

 1.  

Мария Виктория Ричардс

 1.  

Мартин Иванов Иванов

 1.  

Мартин Христов Христов

 1.  

Мартина Миленова Чакалова

 1.  

Мериан Мирославова Милчева

 1.  

Миа Калоян Колчев

 1.  

Микаил Самир Мутишев

 1.  

Мила Иванова Тодорова

 1.  

Михаела Ивайлова Табакова

 1.  

Михаела Станиславова Хадживачева

 1.  

Наталия Николаева Николаева

 1.  

Ники Цанков Киров

 1.  

Никол Ивайлова Стоянова

 1.  

Никола Георгиев Димитров

 1.  

Никола Цветанов Николаев

 1.  

Николай Николаев Димитров

 1.  

Николай Николаев Трифонов

 1.  

Огнян Петров Митов

 1.  

Павел Досев Григоров

 1.  

Павел Павлов Павлов

 1.  

Пламена Миленова Илиева

 1.  

Преслав Владимиров Кисьов

 1.  

Радослав Николов Линков

 1.  

Радослав Станимиров Аврамов

 1.  

Радостин Иванов Йонков

 1.  

Радостин Мариянов Йорданов

 1.  

Рая Георгиева Димитрова

 1.  

Роън Нейтън Куин

 1.  

Симеон Бориславов Борисов

 1.  

Симеон Радомиров Стефанов

 1.  

София Андреанова Тодорова

 1.  

София Йонкова Славчева

 1.  

София Калоянова Тодорова

 1.  

Станислав Цветанов Балъков

 1.  

Стефан Андреев Димитров

 1.  

Стефания Тодорова Георгиева

 1.  

Тайм Ясер Нахас

 1.  

Тодор Георгиев Тодоров

 1.  

Филип Георгиев Кършев

 1.  

Филип Йорданов Йорданов

 1.  

Цветелина Пламенова Коева

 1.  

Цветлена Цветомирова Игнатова

 1.  

Яна Алексеева Поглубко

 1.  

Яна Детелинова Гогова

ДИРЕКТОР:

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

 

 

 
Уважаеми родители,

През 2021/2022 учебна година в ОУ „Бачо Киро” - ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки по 22 ученици в първи клас.

Учениците в четири от паралелките ще се обучават целодневно. Една от паралелките ще бъде сформирана от ученици, чиито родители не желаят целодневно обучение за децата си.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА


1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 05.10.2020 г. – 31.05.2021 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 202
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин 8.30 -12.30 ч.
- следобяд 13.00 – 16.30 ч.


2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА
ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната
2021/ 2022 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2021 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2021 Г.
- 01.06.2021 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2021 г.- покана за родителката среща чрез
телефонно обаждане от учителя на групата.


5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико
Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината,
в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от
удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне
на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на