Прием

4.10.2018 г. 21:01:28

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 08.10.2018 г. –31.05.2019 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

* сутрин 8.30 -13.00 ч.

* следобяд 14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2019/ 2020 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2019 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2019 Г.

* 03. 06.2019 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

* началото на м. септември 2019 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че родителската среща на учениците от I клас за учебната 2018/2019 година по паралелки ще се проведе на 04.09.2018 г. от 18:00 часа.
I А клас – стая № 104 – Класен ръководител Нели Дончева
I Б клас – стая № 105 – Класен ръководител Диянка  Маринова
I В клас – стая № 106 – Класен ръководител Ивелина Стефанова
I Г клас – стая № 107 - Класен ръководител Светлана Тонкова
I Д клас – стая № 108 - Класен ръководител Иван Мешеков


Списък на на учениците от I клас по паралелки, учебната 2018/2019 г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че родителската среща на Подготвителна група за учебната 2018/2019 година ще се проведе на 11.09.2018 г. от 18:00 часа в стая № 102.


Списък на на децата, записани за обучение в подготвителна група "А" и подготвителна група "Б"

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с промяна в нормативната уредба Ви информираме, че може да получите удостоверение, че детето е записано в I клас за получаване на еднократна помощ в учителската стая на училището всеки ден от 08:30 до 16:00 часа.

 

Обща родителска среща

Обща родителска среща за родителите на записаните ученици ще се проведе на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея ще бъдат дадени разяснения по организация на училищните дейности.

 

 

График и заповед за прием на деца в подготвителна група

Заповед за утвърдения училищен план-прием и училищни учебни планове за учебната 2018/2019г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С цел оптимизиране времето за подаване на заявленията за записване в първи клас за учебната 2018/2019 г., Ви предоставяме възможност да попълните заявлението предварително на компютър или ръчно. Ако нямате такава възможност заявлението ще Ви бъде предоставено за попълване в ОУ „Бачо Киро“. Приемът на документите ще се осъществи на 11.06.2018 и 12.06.2018 г., включително в стая № 207.
Заявлението може да изтеглите от тук:

 
 1. Заявление (doc)
 2. Наредба (pdf)
 3. Критерии (pdf)
 4. Списък на улиците (pdf)
 5. Обща схема за прием в първи клас на училищата от Велико Търново (pdf)
 6. Схема за прием в първи клас в ОУ "Бачо Киро" (pdf)
 7. Списък на децата, които следва да постъпят в първи клас за учебната 2018/2019г. в района на ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново по постоянен/настоящ адрес (xlsx)
 8. Правила за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас, учебната 2018/2019 година
 9. Съгласно изискванията в заявление за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2018/2019 г. /Приложение № 9/ към чл. 10, всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 
 10. Заповед за определяне на класните ръководители I клас за учебната 2018/2019 г.
 11. Необходими учебни пособия за обучението в I клас

   

СПИСЪК
на децата записани в първи клас за учебната 2018/2019 година - след второ класиране,
14-15.06.2018 г.

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Трите имена на детето

Вх. №/ дата на заявлението за записване на детето в първи клас

1

Айа Сезай Ферад

1033/14.06.2018

2

Богомил Богданов Иванов

1038/14.06.2018

3

Виктор Калоянов Николов

1026/14.06.2018

4

Елица Николаева Малакова

1032/14.06.2018

5

Мартин Ивелин Марков

1027/14.06.2018

6

Мирослав Ивайлов Чанков

1025/14.06.2018

7

Никола Тихомиров Тодоров

1031/14.06.2018

8

Хавин Кязим Кязимова

1022/14.06.2018

9

Яна Красимирова Стефанова

1024/14.06.2018

Към 18.06.2018 г. в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново няма свободни места за прием в I клас

 

 

СПИСЪК

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

/ПО АЗБУЧЕН РЕД/

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

 1.  

711/01.06.2018

Адриан Николаев Кънев

11

 1.  

664/01.06.2018

Албена Стоянова Стоянова

27

 1.  

753/04.06.2018

Алекс Евгениева Костадинова

62

 1.  

653/01.06.2018

Александра Веселинова Кръстева

14

 1.  

769/04.06.2018

Александър Ангелов Ангелов

24

 1.  

761/04.06.2018

Александър Асенов Тачев

60

 1.  

642/01.06.2018

Алина Иванова Ненова

24

 1.  

743/04.06.2018

Ана Цанкова Христова

60

 1.  

640/01.06.2018

Анна Анатолиева Пеева

63

 1.  

687/01.06.2018

Антоан Антоан Хаддад

60

 1.  

635/01.06.2018

Антон Станиславов Донков

42

 1.  

685/01.06.2018

Беатрис Стефанова Енева - Близнак

60

 1.  

656/01.06.2018

Борис Василев Пенев

62

 1.  

662/01.06.2018

Борис Детелинов Гогов

60

 1.  

690/01.06.2018

Валентин Диянов Митев

60

 1.  

792/05.06.2018

Венелин Мирославов Овчаров

63

 1.  

785/05.06.2018

Виктор Станимиров Стоянов

24

 1.  

758/04.06.2018

Виктория Владимирова Петкова

60

 1.  

702/01.06.2018

Виктория Кирилова Тодорова

60

 1.  

651/01.06.2018

Виктория Мирославова Хаджиева

60

 1.  

673/01.06.2018

Георги Георгиев Илиев

60

 1.  

637/01.06.2018

Гергана Георгиева Данаилова

27

 1.  

644/01.06.2018

Гергана Кирилова Илиева

63

 1.  

721/01.06.2018

Давид Маринов Стефанов

24

 1.  

762/04.06.2018

Далия Хасан Уфук Гюлай

8

 1.  

679/01.06.2018

Дария Георгиева Белчева

26

 1.  

791/05.06.2018

Дария Денчева Захариева

60

 1.  

698/01.06.2018

Дебора Делян Радулова

24

 1.  

715/01.06.2018

Денислав Георгиев Райнов

63

 1.  

824/07.06.2018

Денислав Миренов Джуров

42

 1.  

674/01.06.2018

Десислава Димитрова Димитрова

60

 1.  

781/05.06.2018

Дея Димитрова Матева

60

 1.  

783/05.06.2018

Дилек Юксел Ахмед

60

 1.  

704/01.06.2018

Димитър Иванов Атанасов

24

 1.  

818/06.06.2018

Димитър Кантарджиев

24

 1.  

730/01.06.2018

Димитър Николаев Неделчев

63

 1.  

766/04.06.2018

Димитър Петков Кънчевски

62

 1.  

800/06.06.2018

Елина Иванова Тодорова

63

 1.  

654/01.06.2018

Елия Симеонова Христова

60

 1.  

727/01.06.2018

Емануела Иванова Иванова

8

 1.  

663/01.06.2018

Жаклин Живкова Живкова

63

 1.  

731/01.06.2018

Жанет Ивелинова Рашкова

60

 1.  

678/01.06.2018

Златка Славова Георгиева

60

 1.  

788/05.06.2018

Ива Ивайлова Милкова

24

 1.  

647/01.06.2018

Ива Мяо Йен

60

 1.  

671/01.06.2018

Ивайла Валентинова Ламбева

11

 1.  

677/01.06.2018

Ивайла Емилова Георгиева

60

 1.  

779/05.06.2018

Ивайло Христов Стефанов

63

 1.  

672/01.06.2018

Иван Захариев Мишев

9

 1.  

726/01.06.2018

Ивелина Димитрова Димитрова

63

 1.  

741/04.06.2018

Ивон Илиянова Василева

60

 1.  

638/01.06.2018

Илина Мирославова Радова

60

 1.  

634/01.06.2018

Илиян Илиянов Илиев

60

 1.  

657/01.06.2018

Йоана Александрова Косева

60

 1.  

719/01.06.2018

Йоана Мартинова Чернева

26

 1.  

675/01.06.2018

Йоанна Калоянова Стоенчева

60

 1.  

700/01.06.2018

Йордан Ненков Божанов

60

 1.  

706/01.06.2018

Йосиф Емилов Ангелов

65

 1.  

660/01.06.2018

Калоян Ивайлов Костов

60

 1.  

742/04.06.2018

Калоян Ивайлов Петров

60

 1.  

768/04.06.2018

Калоян Радев Христов

8

 1.  

777/04.06.2018

Калоян Стоянов Владински

27

 1.  

655/01.06.2018

Константин Андрианов Ангелов

42

 1.  

725/01.06.2018

Константин Иванов Кирилов

24

 1.  

728/01.06.2018

Кристиян Гавраилов Яламов

26

 1.  

710/01.06.2018

Кристиян Николаев Ковачев

60

 1.  

709/01.06.2018

Лъчезар Калоянов Здравков

24

 1.  

659/01.06.2018

Любена Калоянова Великова

29

 1.  

780/05.06.2018

Магдалена Стефанова Иванова

60

 1.  

801/06.06.2018

Максим Илианов Тунев

8

 1.  

732/01.06.2018

Максимилян Мартинов Йорданов

44

 1.  

680/01.06.2018

Мариян Велимиров Кенаров

60

 1.  

652/01.06.2018

Марияна Владимирова Росенова

60

 1.  

705/01.06.2018

Мартин Николаев Георгиев

24

 1.  

782/05.06.2018

Мартин Радославов Иванов

24

 1.  

661/01.06.2018

Мартин Росенов Ташков

63

 1.  

692/01.06.2018

Миглена Маринова Цанкова

9

 1.  

641/01.06.2018

Милен Ивов Дългичев

62

 1.  

639/01.06.2018

Михаела-Петра Петрова Стефанова

60

 1.  

763/04.06.2018

Михаил Ивайлов Ковачев

60

 1.  

734/01.06.2018

Моника Бориславова Бориславова

63

 1.  

669/01.06.2018

Невена Искренова Атанасова

45

 1.  

759/04.06.2018

Нели Димитрова Колева

60

 1.  

688/01.06.2018

Никол Калинова Чукарова

29

 1.  

670/01.06.2018

Никол Светославова Котларова

24

 1.  

713/01.06.2018

Никол Тодорова Каранедева

60

 1.  

643/01.06.2018

Никол Христова Узунова

24

 1.  

701/01.06.2018

Никола Ивов Тотев

60

 1.  

668/01.06.2018

Павел Свиленов Адамов

60

 1.  

790/05.06.2018

Павел Тодоров Герев

27

 1.  

760/04.06.2018

Павлета Светлозарова Мицова

26

 1.  

798/05.06.2018

Павлин Мартинов Иванов

60

 1.  

689/01.06.2018

Пламен Илианов Влайчев

42

 1.  

716/01.06.2018

Пресияна Чудумирова Пенева

60

 1.  

735/01.06.2018

Преслав Йорданов Йорданов

24

 1.  

733/01.06.2018

Преслав Марианов Георгиев

60

 1.  

703/01.06.2018

Преслав Миленов Мешеков

29

 1.  

740/04.06.2018

Преслава Маринова Христова

62

 1.  

682/01.06.2018

Радослав Николаев Колев

42

 1.  

765/04.06.2018

Радослав Станиславов Радославов

42

 1.  

819/07.06.2018

Самуил Петров Хаджииванов

24

 1.  

764/04.06.2018

Сиана Иванова Милкова

24

 1.  

676/01.06.2018

Симеон Пламенов Димитров

60

 1.  

697/01.06.2018

Сияна Людмилова Гецова

63

 1.  

744/04.06.2018

Спас Ненов Ненов

60

 1.  

636/01.06.2018

Стефан Георгиев Владимиров

27

 1.  

691/01.06.2018

Стефан Любомиров Кочовски

24

 1.  

658/01.06.2018

Стефан Стоянов Димитров

42

 1.  

666/01.06.2018

Стефания Димитрова Христова

45

 1.  

684/01.06.2018

Стивън Стефанов Енев - Близнак

60

 1.  

707/01.06.2018

Тодор Георгиев Михайлов

60

 1.  

817/06.06.2018

Тонислава Иванова Саватова

24

 1.  

645/01.06.2018

Филип Йорданов Мошев

9

 1.  

699/01.06.2018

Христиан Николаев Николов

60

 1.  

649/01.06.2018

Христина Миленова Милева

29

 1.  

667/01.06.2018

Християна Даниелова Йорданова

65

 1.  

683/01.06.2018

Христо Ивайлов Иванов

26

 1.  

665/01.06.2018

Цветан Борисов Николов

24

 1.  

681/01.06.2018

Юлия Красимирова Енчева

11

 1.  

720/01.06.2018

Юлиян Мирославов Тотев

60

 1.  

686/01.06.2018

Яна Боянова Пенчева

60

 

 

СПИСЪК РЕЗЕРВИ

СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

 

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

 1.  

815/06.06.2018

Хавин Кязим Кязимова

8

 1.  

826/07.06.2018

Лий Рей Гари Хил

8

 1.  

822/07.06.2018

Александър Александров Данев

6

 1.  

823/07.06.2018

Андрей Костадинов Даржанов

6

 1.  

696/01.06.2018

Билхан Ферад Хасан

6

 1.  

776/ 04.06.2018

Велидара Илиянова Петракиева

6

 1.  

809/06.06.2018

Виктор Калоянов Николов

6

 1.  

804/06.06.2018

Димитър Христов Кинов

6

 1.  

714/01.06.2018

Йордан Стефанов Спасов

6

 1.  

793/05.06.2018

Калина Петрова Велкова

6

 1.  

778/04.06.2018

Красиян Светославов Станчев

6

 1.  

712/01.06.2018

Лусия Саркис Асланян

6

 1.  

695/01.06.2018

Мартин Ивелин Марков

6

 1.  

708/01.06.2018

Мартин Руменов Янков

6

 1.  

648/01.06.2018

Мирослав Ивайлов Чанков

6

 1.  

694/01.06.2018

Никол Миленова Вачева

6

 1.  

810/06.06.2018

Никола Тихомиров Тодоров

6

 1.  

797/05.06.2018

Радост Росенова Асенова

6

 1.  

803/06.06.2018

Рая Иванова Атанасова

6

 1.  

646/01.06.2018

Румен Красимиров Кънев

6

 1.  

693/01.06.2018

Руслана Тодорова Карадачева

6

 1.  

829/07.06.2018

Сандра Петрова Симеонова

6

 1.  

755/04.06.2018

Славея Петкова Сънкова

6

 1.  

650/01.06.2018

Яна Красимирова Стефанова

6

 1.  

787/05.06.2018

Ясен Филипов Димков

6

 

СПИСЪК РЕЗЕРВИ

СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

6 ГОДИШНИ

№ по ред

Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Точки

 1.  

729/01.06.2018

Елица Николаева Малакова

63

 1.  

718/01.06.2018

Евелин Даринова Анастасова

24

 1.  

717/01.06.2018

Богомил Богданов Иванов

11

 1.  

756/04.06.2018

Айа Сезай Ферад

8

 

 

 

 

С  П  И  С  Ъ  К
на приетите деца в първи клас на първо класиране,
учебна 2018/2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. През 2018/2019 учебна година в ОУ „Бачо Киро”, ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки ученици в първи клас.

2.  Настоящият списък е изготвен в изпълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с  Решения № 932 и 933/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет и заповед № 221/14.03.2018 г. на  Директора на ОУ „Бачо Киро”, В. Търново.

3. За второ класиране към дата 08.06.2018 година няма свободни места.
При освобождаване на места след записването на класираните деца на 11.06. и 12.06. 2018 г. местата ще бъдат запълнени от първите две резерви в списъка, участвали в жребия на 08.06.2018 г.
При освобождаване на повече от 2 /две/ места ще бъде проведен отново жребий съгласно чл. 26А от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, в който ще участват всички деца от списъка с резерви, получили 6 /шест/ точки.

4. Децата, кандидатствали за прием в I клас и неприети на първо класиране са обявени по азбучен ред в списък резерви. Те ще бъдат поканени за записване на второ класиране на 14 и 15.06.2018 г., за заемане на свободните места след записаните на първо класиране.

5. Останалите свободни места, след записването на всички деца, навършващи 7 години в 2018 година, ще бъдат запълвани с подалите документи за прием в I клас - 6 годишни деца.

6. Общата родителска среща за родителите на учениците от списъка за първо класиране ще се проведе на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. На нея родителите ще бъдат запознати с училищните учебни планове и организацията на дейностите в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. 

7. Записването на първо класиране ще се извърши по график, както следва:

- На 11.06.2018 г. (понеделник) и 12.06.2018  г. (четвъртък) - от 8.00 до 18.00 ч. в стая 207 и стая 202 (2-ри етаж).

 

8. Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2018 г.
(сряда), на входа и в сайта на училището.

- Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране
(от списъка с резерви):
на 14.06.2018 г. (четвъртък) и 15.06.2018 г. (петък) - от 8.00 до 18.00 ч.
в стая 202 (2-ри етаж).

9.  Обявяване на останали свободни места за трето класиране  –
на 18.06.2018 г. (понеделник)
Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2018 г.


10.  Документи за записване:
• Заявление за записване по образец – Приложение № 11;
• Удостоверение за раждане – копие и оригинал (за сверяване);
• Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
• За деца непосещавали подготвителна група се попълва декларация (по образец на училището);
• Оригинали на приложени копия на документи, ако има такива (за сверяване);
• Декларация – запознат с училищни документи (по образец на училището).
 


Г Р А Ф И К

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В
I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
В ОУ „БАЧО КИРО“, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


- Прием на документите за участие в класиране – от 01.06.2018 г. –до 07.06.2018 г., включително.
- Класиране на подадените заявления – от 08.06.2018 г. -  до 11.06.2018 г.
- Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – на 11.06.2018 г.
-Записване на децата след първо класиране – на 11.06 и 12.06.2018 г. с:
        -оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група или писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група/.
        -копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/.
-Обявяване на свободните места след първо класиране – на 13.06.2018 г.
-Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – на 14.06 и 15.06.2018 г.
-Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 18.06.2018 г.
- Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2018 г.
-Място и време за подаване на документите от родителите, за участие в класиране за първи клас:
- етаж 2-ри, стая № 202 /канцелария/
- всеки работен ден - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 09.10.2017 г. – 01.06.2018 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 205 (зам. - директори)
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин  8.30 -13.00 ч.
- следобяд  14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 
2018/ 2019 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 01.06.2018 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2018 Г.
- 04. 06.2018 г., 17.00 часа - на входа  и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:


Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.