ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

7.10.2016 г. 10:13:01

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 10.10.2016 г. – 31.05.2017 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро, етаж втори,
кабинет 205, (зам.-директори)
1.3. Работно време на центъра за прием на документи:
- сутрин 7.30 – 13.00 ч.
- следобяд 14.00 – 18.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
• Заявление – декларация (по образец на училището)
• Копие на Удостоверението за раждане на детето
• Оригинал на Удостоверението за раждане (за сверка)
• Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 2017/2018 година навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2017 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТОВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2017 Г.
- 02.06.2017 г., 17.00 ч. (на входа и в сайта на училището).


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- В началото на м. септември 2017 г.,
покана за чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

 

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 13 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро”, гр. В. Търново:
В подготвителните групи  се приемат деца, навършващи 5 или 6 год. в годината, в която постъпват за обучение, със заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.