"Малките счетоводители" от II д клас - Партньорство с родители

23.10.2016 г. 21:40:46


Г-жа Стела Бохачек родител от II д клас в час по ДКРУ запозна учениците със своята професия на счетоводител. Тя разказа как и защо е избрала тази професия и кой предмет е най - важен за нея.Под формата на игра учениците с интерес се учеха да изчисляват приходи и разходи на фирма за плодове .  Децата разбрах също и откъде идват приходите в едно семейство и се опитаха сами да открият разходите, които се правят за месец и как може да се получат повече парички в детските им касички.