Технологиите от миналия век

28.10.2016 г. 9:30:07

     В часа по информационни технологии на 6 г клас се проведе интересна беседа за носителите на информация. Николай Цветилов,  запозна своите съученици със вече позабравените и неизползваеми средства от края на миналия век. За целта, освен презентация към темата, беше донесъл касетофонна касета, видеокасета и плоча. Децата имаха възможност да се докоснат до начините за забавление на своите родители. Изводът от дискусията бе, че за много кратко време технологиите са се развили и усавършенствали.                                                                                                                             

Учител по информационни технологии: Мария Кокаланова