Гражданската активност на учениците ще се развива по европейски проект

21.11.2016 г. 20:02:34

По проект „Активни и позитивни“ ще работи ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново в периода 2016 – 2018 година. В средата на месец ноември в полския град Замошч се състоя първата среща на участниците от България, Румъния, Италия и Полша. Великотърновското училище беше представено от Надежда Дончева – ръководител на проекта от българска страна и Стефка Недева – учител по английски език в начален етап. Проектът е по програма „Еразъм+“, а координатор е полско училище. Основните дейности са насочени към ученическото самоуправление. Участниците трябва да придобият компетенции, свързани с развиването на гражданските и обществени права и задължения на учениците, повишаването на тяхната гражданска активност и вдигане на качеството на работата на ученическите съвети. Основни направления на дейностите по проекта са доброволчеството, благотворителността и активното гражданство.