Неучебни дни - 05.01.2017г. и 06.01.2017г.

4.1.2017 г. 11:55:55

Във връзка Заповед № РД 22-14/04.01.2017г. на Кмета на Община Велико Търново и Заповед № 125/04.01.2017г. на Директора на ОУ " Бачо Киро " гр. Велико Търново се опредялят  05.01.2017г. /четвъртък/ и 06.01.2017г. / петък / за неучебни дни. Учебните занятия ще бъдат подновени на 09.01.2017г./понеделник/.

Заповед № РД 22-14/04.01.2017г. на Кмета на Община Велико Търново

Заповед № 125/04.01.2017г на Директора на ОУ " Бачо Киро" - гр. Велико Търново