Промяна в учебните часове до 13 януари

10.1.2017 г. 13:01:33

РАЗПИСАНИЕ ЗА БИЕНЕ НА ЗВЪНЕЦА - В СИЛА ОТ 11.01.2017Г. ДО 13.01.2017Г.  -30 МИНУТИ

                                                  ПЪРВА СМЯНА  I - IV  КЛАС

учебен час I звънец IIзвънец край на часа
1 8.20 8.30 9.00
                                                        голямо междучасие
2 9.15 9.20 9.50
3 9.55 10.00 10.30
4 10.35 10.40 11.10
5 11.15 11.20 11.50
6 11.55 12.00 12.30

                                                ВТОРА СМЯНА - V-VII  КЛАС

учебен час I звънец IIзвънец край на часа
1 13.05 13.10 13.40
2 13.45 13.50 14.20
3 14.25 14.30 15.00
                                                           голямо междучасие
4 15.15 15.20 15.50
5 15.55 16.00 16.30
6 16.35 16.40 17.10
7 17.12 17.15 17.45