Приложението на физиката в ежедневието и лабораторни съдове в химията са подредени в изложба

2.2.2017 г. 18:52:39

Изложба „Физиката в нашето ежедневие“ и „Лабораторни съдове в химията“ е експонирана на втория етаж в ОУ „Бачо Киро“. Изложбата е създаден с участие на ученици от VІІ а, г, е клас. Представена е физиката в различни области от живота на човека, характеризирани са електрическите предпазители (бушони), електромотор (устройство и принцип на действие) и мерки за пестене на електроенергия. Част от тези теми се разглеждат в раздел „Електричество и магнетизъм“ в учебно съдържание по Физика и астрономия.
В изложба Лабораторни съдове в химията“ ученици от VІІ г клас като извънкласна дейност изобразиха основни лабораторни съдове, използвани в химията: бехерова чаша, ерленмайерова колба, облодънна колба, реактивно стъкло, епруветка, мерителен цилиндър. Идеята е провокирана от проведените до момента лабораторни упражнения по Химия и ООС.
Учител по химия и физика е Руска Христова.