Родолюбиви българчета - II д клас

18.2.2017 г. 17:53:33

В чест на 144 годишнината от гибелта на Апостола на свободата учениците от II д  клас с помощта на родителите си и класният ръководител Антоанета Николова потърсиха снимки, стихотворения и разкази свързани с живота и делото на Васил Левски. Учениците от класа Иван, Симеон, Александър Узунов. Александър Пенов и Александър Бартолов с помощта на постери и презентация разказаха на съучениците си за родното място, родословното дърво,революционната дейност и голямата мечта на Апостола за свободна България.
От всички събрани материали са направени постери  с активното участие на родителите от класа и поставени в класната стая.