България спечели в конкурс за постер

21.2.2017 г. 18:03:31

Нашият екип ученици изработи постер и спечели конкурса за постери между България, Полша, Румъния и Италия. Конкурсът се проведе на първата ученическа среща в Полша,  в която нашето училище взе участие и е част от графика на международен проект "Позитивни, активни", по програма  Еразъм +. Проектът се осъществява за периода от  2016 - 2018 г.
Координатор в проекта е Полша, а партньори - България, Румъния и Италия.