Шестокласници от ОУ „Бачо Киро“ участваха в среща по международен проект в Полша

28.2.2017 г. 21:03:56

Ученици от шести клас при ОУ „Бачо Киро“ взеха участие в първата ученическа среща по международния проект „Позитивни, активни“ в периода 20 – 24.02.2017 г. Той се осъществява по програма Еразъм +. Координатор е Полша, а партньори – България, Италия и Румъния.
Домакин на срещата беше училище „Папа Йоан Павел ІІ“ в с. Плоски, край град Замошч, Югоизточна Полша. По време на срещата участниците се запознаха с формите на ученическо самоуправление във всяка от страните, структурата, реализираните дейности и влиянието му в училищния живот. Сред основните дейности беше изборът на лого и постер, отразяващи целите на проекта. От всички предложени, учениците предпочетоха постера, изработен от българския екип, а логото – на Италия.
Чрез участието си в обмена, учениците се запознаха с традициите и обичаите на всяка от страните, техните културни и исторически особености. Те научиха повече за градовете и училищата, в които живеят и учат. Сред целите на обмена беше учениците да се докоснат до езиковото многообразие в Европа. Работният език на срещата беше английски, но децата се постараха да научат и някои допълнителни думи на езиците на останалите партньори.
Българският екип беше в състав: Преслава Димкова (VІ в клас), Ралица Георгиева и Нелина Накова (VІ б клас) и Преслава Мария Радова и Николай Цветилов (VІ г клас). Учениците бяха избрани за участие по определени критерии – участие в Ученическия парламент на ОУ „Бачо Киро“, ангажираност и участие в училищните дейностите, интерес към идеите на проекта и комуникативност на английски език. Групата беше ръководена от учителите: Ирена Пенчева, Стефка Стоянова, Даниела Стоянова и директора на училището Владимир Николов.