Родителски срещи

13.3.2017 г. 20:35:56

Родителска среща за I- IV клас на 14.03.2017г./ вторник/ от 18.00ч.

Родителска среща за V-VII клас на 16.03.2017г./ четвъртък/ от 18.00ч.