ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ ПО ПОВОД 45- ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

20.3.2017 г. 19:20:04

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ ПО ПОВОД 45-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ „БАЧО КИРО”

1.Дейности, посветени на празника в периода 13.02./24.05.2017г.

1.1. Състезание по БЕЛ по формата на НВО за 7 клас

Организатор: МО – БЕЛ

Отговорник: Е. Чергиланова Срок: 18.04.2017 г. (вторник)

1.2. Състезание по математика по формата на НВО за 7 клас

Организатор: МО – Математика

Отговорник: Г. Божкова, Т. Иванов Срок: 24.04.2017 г. (петък)

1.3. Изложба „Светът на кристалите - свойства и получаване”;

Организатор и отговорник: г-жа Руска Христова Срок: м. февруари – март

1.4. Открит бинарен урок състезание „Аз обичам България”

Организатори: Н. Тодоров, Г. Илиева, Т. Димитрова, Д. Иванова, Н. Чинтулова

Отговорник: Н. Тодоров Срок: 02.03.2017 г. (петък)

1.5. Национално състезание на асоциация „Кеймбридж училища” в България но НЕ и АЕ

Организатори: МО по ЧЕ

Отговорник: Е. Чергиланова, Н. Йорданова, Сл. Вълчева. Срок: м.11.02 и 18.03.2017 г.

1.6. Туристически поход „По стъпките на възрожденците в Търновския край” с ученици от IV клас

Организатори: училищен ТК

Отговорник: М. Велчева, Ив. Мешеков Срок: М. Май 2017г.

1.7.Екскурзия до Дряновския манастир „По стъпките на Бачо Киро” с класовете от II клас.

Организатори: Г. Василев, Д. Сутрова, В. Найденова, И. Дончева, М. Станева

Отговорник: Г. Василев Срок: м. април.2017 г.

1.8.Екскурзия до Бяла Черква „По стъпките на Бачо Киро” с класовете от I клас и 1ЦОУД2 и 1ЦОУД1

Организатори: Г. Начева, Кр. Стоянова, В. Колева, Е.Витанов, Д. Чоканова, Ст. Стоянова Н. Янкова, Д. Декова

Отговорник: Е. Витанов Срок: м. април.2017 г.

2. Представителни прояви в празничните дни 18-28.04.2017

2.1. Ръчно изработване на покани за празника на хартия с изписани цитати на Бачо Киро.

Организатори: Г. Илчева, И. Христов

Отговорник: Г. Илчева Срок: М. април.2017 г.

2.2. Ретроспективна фото изложба „Училището през годините”

Организатор: МО – БЕЛ и КООИС

Отговорник: Н. Тодоров, Н. Дончева, Д. Маринова Т. Димитрова, Е. Тодоров, Д. Иванова. Срок: 18.04.-28.04. 2017 г.

2.3. Творчески изяви (конкурси) на ученици в ОУ „Бачо Киро”, както и на представители на други училища, носещи името на патрона Бачо Киро, под надслов „Моето училище празнува” - Литературен конкурс - Изложба

Организатор: МО БЕЛ, НЕ и КООИС

Отговорник: Н. Дончева, М. Чешмеджиева, В. Найденова, Св. Симеонова, Св. Тонкова, В. Колева Срок: 27.04.2017 г.

2.4. Издаване на Училищен „Алманах” във формат представяне на училището по паралелки класове и групи;

Организатор: Комисия по изготвяне на концепцията на изданието, събиране на мат. и подготовката за печат.

Отговорник: М. Велчева, Н. Тодоров, М. Чешмеджиева, Н. Чинтулова, И. Дончева. Срок: 18. - 28.04. 2017 г.

2.5. Издаване на училищен вестник „Искрици” за детско и учителско творчество, спортни и други изяви на учениците и учителите.

Организатор: Комисия по изготвяне на концепцията, събиране на мат.и подготовка за печат

Отговорник: Н. Дончева, Д. Стоянова, В. Михайлова, М. Бахчеванова. Срок: 18. - 28.04. 2017 г.

2.6. Среща на поколенията. „Когато са наливаха основите” (в т.ч. и с изявени бивши възпитаници)

Организатор: Вл. Николов, П. Моллова, Д. Декова, Ст. Недева, Е. Витанов и кл. р-ли

Отговорник: П. Моллова Срок: 28.04. 2019г. 11:30ч (Актова зала на училището)

2.7. Празничен литературно-музикален празник в ДКС „В. Левски” за всички ученици - неучебен ден.

Организатори: Д. Стоянова, В. Манолова, Д. Радкова, Д. Александрова, Г. Генова, К. Стойчева кл. ръководители и учители в ПИГ и ГЦОДУ

Отговорници: Вл. Николов и Д. Стоянова Срок: 28.04.2017г. ДСК „В. Левски” – 9.00 часа)

2.8. Спортно-туристически празник в м. „Ксилифор” спортен полуден за всички ученици – неучебен ден.

Организатори: И. Иванов, М. Делиева, И. Мешеков, Г. Василев, Е. Тодоров, Н. Тодоров Е. Витанов, И. Христов,

Отговорници: И. Иванов и И. Мешеков Срок: 26.05.2017г. м. Ксилифор начало 10:00 часа

2.9. Кулинарна изложба „Заедно забъркахме страхотна каша”.

Организатор: Училищно настоятелство

Отговорници: П. Георгиева, И. Пенчева. Срок: 22 - 23.04. 2017г. (часът и точната дата ще бъдат уточнени допълнително)

2.10. Форум на младите педагогически специалисти – (научна конференция)

Организатор: СОИ19 Д. Стоянова, Д. Иванова, Д. Александрова, И. Христов, Н. Тодоров

Отговорници: Д. Стоянова, Д. Александрова. Срок: 09. – 11. 06. 2017г.

Програмата е приета на заседание на ПС на 07.03.2017г. с реш. № 5 по т. 4 от дневния ред на съвета.