Пешеходна разходка из нашия град

18.6.2017 г. 22:13:26

Пешеходна разходка по улица " Гурко" и посещение на музей " Възраждане и  Учредително събрание" направиха учениците от VI б клас и сборна група от  VI а,в,г, д,е клас.Шестокласниците разгледаха изложба на тема " Сабите на българските воеводи", след което посетиха Мултимедиен център" Царевград Търнов". Техни ръководители бяха В.Николов, Г. Василев, Т. Попова и К. Стойчева.