Подаване на заявление за участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране

11.7.2017 г. 15:32:04

Уважаеми седмокласници,
На 10.07.2017 г. ще бъдат обявени записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.


За участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците подават заявление по образец в училищата – гнезда по общини или по електронен път. При ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране. В ТРЕТИ ЕТАП на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в ПЪРВИ или ВТОРИ ЕТАП на класиране.


Учениците подават заявление за участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране в
срок от 11 до 13 юли 2017 г. вкл.
РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ
08:00 – 18:00 ЧАСА


Списъците с приетите на ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците ще могат да видят на http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg в срок до 17 юли 2017 г., като кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – водящ номер и идентификационен код.
Записване на приетите на ТРЕТИ ЕТАП на класиране в приемащите училища се извършва в срок от 18 до 19 юли 2017 г. включтелно.