Родителски срещи

12.9.2017 г. 10:45:58

На 05.09.2017 г от 18:00 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за I клас.

паралелка

Класен ръководител

Стая №

I А

Поля Трендафилова

104

I Б

Мила Велчева

105

I В

Светлана Симеонова

106

I Г

Татяна Кирилова

107

I Д

Галина Илчева

108

 

На 11.09.2017 г. От 18:00 ч. ще се проведе родитело-учителска среща за подготвителни групи с преподаватели В. Костуркова и В. Петкова в стая  № 102.

 

 

На 12.09.2017 г. От 18:00 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за V клас.

паралелка

Класен ръководител

Стая №

V А

Маргарита Бахчеванова

304

V Б

Йоана Старирадева

309

V В

Мария Кокаланова

308

V Г

Юлиана Адамова

402

V Д

Боряна Христова

312

 

На 19.09.2017 г. От 18:30 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за II – IV клас.

паралелка

Класен ръководител

Стая №

II А

В. Колева

207

II Б

Е. Витанов

208

II В

Д. Чоканова

209

II Г

Ст. Стоянова

210

II Д

Н. Янкова

309

II E

Кр. Стоянова

211

III A

Д. Сутрова

304

III Б

И. Дончева

305

III В

Н. Чинтулова

306

III Г

М. Станева

307

III Д

А. Николова

308

III Е

Г. Василев

312

IV А

П. Моллова

405

IV Б

Д. Маринова

406

IV В

И. Стефанова

407

IV Г

Св. Тонкова

408

IV Д

И. Мешеков

409

 

На 20.09.2017 г. От 18:30 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за VI и VII клас.

паралелка

Класен ръководител

Стая №

VI А

Теодора Димитрова

408

VI Б

Славена Вълчева

302 ляво

VI В

Надежда Дончева

412

VI Г

Мария Чешмеджиева

210

VI Д

Иринка Янкова

305

VI Е

Нели Йорданова

405

VII А

Руска Христова

213

VII Б

Кети Стойчева

406

VII В

Денка Пенкова

306

VII Г

Вената Михайлова

209

VII Д

Антоанета Димитрова

404

VII Е

Илка Гайдарова

307