Списък на учениците от първи клас- по паралелки

28.8.2017 г. 9:39:46

СПИСЪК  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I А КЛАС

 

 

Име, презиме, фамилия

1.                 

Аделина

Христова

Петкова

2.                 

Амелия

Илиянова

Яковчева

3.                 

Вайлет

Велизарова

Ангелова

4.                 

Венцислав

Стефанов

Рашков

5.                 

Виктория

Ивайлова

Цанева

6.                 

Владислав

Йорданов

Георгиев

7.                 

Денислав

Ивелинов

Антонов

8.                 

Ивет

Георгиева

Миронова

9.                 

Илина

Диянова

Брождарова

10.               

Калоян

Красимиров

Куманов

11.               

Калоян

Христов

Серафимов

12.               

Киара

Иванова

Панчева

13.               

Кристиян

Даниелов

Иванов

14.               

Магдалена

Пенчева

Бояджиева

15.               

Мария

Миленова

Симеонова

16.               

Михаил

Емилов

Витанов

17.               

Никола

Василев

Михайлов

18.               

Никола

Светлинов

Минчев

19.               

Орчун

Ахмед

Нуридин

20.               

Радослав

Георгиев

Рачев

21.               

Тома

Калоянов

Тодоров

22.               

Христо

Христов

Василев

23.               

Цветина

Атанасова

Копаранова

24.               

Цветослава

Пламенова

Христова


Класен ръководител: Поля Трендафилова

 

СПИСЪК  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I Б КЛАС

 

Име, презиме, фамилия

1.                 

Айя

Чудомирова

Драгнева

2.                 

Алекс

Александров

Йорданов

3.                 

Александър

Ивайлов

Русев

4.                 

Александър

Руменов

Иванов

5.                 

Велимира

Ивайлова

Евгениева

6.                 

Венцислав

Николаев

Йорданов

7.                 

Виктор

Валентинов

Байчев

8.                 

Даниел

Димитров

Чолаков

9.                 

Деа

Ивайлова

Димитрова

10.               

Десислава

Димитрова

Бояджиева

11.               

Ивайло

Нелков

Стоянов

12.               

Ивона

Николаева

Димова

13.               

Йоан

Марианов

Младенов

14.               

Лорена

Светославова

Минева

15.               

Мартин

Ясенов

Кръстев

16.               

Миа

 

Станева

17.               

Михаил

Милков

Кушев

18.               

Моника

Росенова

Пенчева

19.               

Никол

Кирилова

Вълчева

20.               

Петър

Мирославов

Петров

21.               

Радостина

Владиславова

Василева

22.               

Румен

Нелков

Стоянов

23.               

Румяна

Богомилова

Канъкова

24.               

Симеон

Филипов

Хаджийски

25.               

София

Радославова

Радева

 

 

Класен ръководител: Мила Велчева

 

СПИСЪК  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I В КЛАС

 

Име, презиме, фамилия

1.                 

Александра

Николаева

Александрова

2.                 

Александър

Ангелов

Узунов

3.                 

Александър

Иванов

Петков

4.                 

Виктория

Василева

Влахова

5.                 

Виктория

Пламенова

Георгиева

6.                 

Владислав

Пламенов

Димитров

7.                 

Данаил

Драгомиров

Ангелов

8.                 

Данаил

Иванов

Боев

9.                 

Дарена

Мануилова

Тънгълова

10.               

Ева

Петрова

Йорданова

11.               

Йоан

Димитров

Симеонов

12.               

Калина

Бориславова

Борисова

13.               

Мария

Юлиянова

Петкова

14.               

Мартин

Митков

Илиев

15.               

Мелвена

Пламен

Панайотова

16.               

Миа

Николаева

Желязкова

17.               

Милен

Стойков

Мянов

18.               

Невена

Георгиева

Иванова

19.               

Никола

Миленов

Цветанов

20.               

Никола

Николаев

Бонев

21.               

Радослав

Йорданов

Цанев

22.               

Радостин

Драгомиров

Цанев

23.               

Рая

Емилова

Маринова

24.               

Теодор

Колев

Колев

 

 

Класен ръководител: Светлана Симеонова

 

СПИСЪК  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I Г КЛАС

 

Име, презиме, фамилия

1.                 

Алессиа

Асенова

Русева

2.                 

Божидар

Георгиев

Георгиев

3.                 

Божидар

Иванов

Джамбазов

4.                 

Бюшра

Селами

Темиз

5.                 

Виктория

Пламенова

Богданова

6.                 

Даная

Пепова

Димитрова

7.                 

Ивайло

Росенов

Дончев

8.                 

Йоанна

Кременова

Мошева

9.                 

Йордан

Иванов

Каменов

10.               

Калоян

Ивайло

Станчев

11.               

Катерина

Даниелова

Георгиева

12.               

Кристиан

Пламенов

Джонов

13.               

Кристиян

Димитров

Кирилов

14.               

Мариян

Иванов

Николов

15.               

Мартина

Мариянова

Минчева

16.               

Мартина

Тихомирова

Христова

17.               

Моника

Михайлова

Ганева

18.               

Никол

Петкова

Димитрова

19.               

Никола

Миленов

Борисов

20.               

Радосвета

Венцеславова

Йорданова

21.               

Садък

Юсеинов

Расимов

22.               

Светлозар

Дианов

Цветков

23.               

Смилен

Кирилов

Миланов

24.               

Цветан

Юлиянов

Пантелеев

 

 

Класен ръководител: Татяна Кирилова

 

СПИСЪК  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I Д КЛАС

 

Име, презиме, фамилия

1.                 

Александър

Пламенов

Яламов

2.                 

Александър

Йорданов

Ботев

3.                 

Велиана

Радославова

Димова

4.                 

Вихра

Христова

Русева

5.                 

Георги

Георгиев

Кършев

6.                 

Дария

Александрова

Чочкова

7.                 

Зорница

Евгениева

Тотева

8.                 

Ивалин

Веселинов

Бояджиев

9.                 

Иван

Ангелов

Ангелов

10.               

Йоана

Веселинова

Славчева

11.               

Лора

Радостинова

Василева

12.               

Любомир

Любенов

Марков

13.               

Магдалена

Стилиянова

Стоянова

14.               

Михаил

Димитров

Николакев

15.               

Моника

Минчева

Минчева

16.               

Никола

Деянов

Мирчев

17.               

Никола

Стоянов

Николов

18.               

Раделина

Бориславова

Александрова

19.               

Северин

Юриев

Кавлаков

20.               

София

Валери

Гъркова

21.               

Теодор

Калинов

Чукаров

22.               

Христо

Миленов

Апостолов

23.               

Яна

Радева

Михалева

24.               

Ясен

Стоянов

Михайлов

 

 

Класен ръководител: Галина Илчева