ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

30.9.2017 г. 21:16:38

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 09.10.2017 г. – 01.06.2018 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 205 (зам. - директори)
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин  8.30 -13.00 ч.
- следобяд  14.00 – 17.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 
2018/ 2019 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 01.06.2018 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2018 Г.
- 04. 06.2018 г., 17.00 часа - на входа  и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:


Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.