Иновативни елементи в преподаването на английски език

15.11.2017 г. 22:38:42

Приложение на ИКТ в училище и внедряване на иновативни елементи в преподаването на английски език показа Ирена Пенчева, учител в начален етап. Урокът при открити врата се проведе с учениците от IV в клас и беше на тема What’s the weather like. В урочните дейности учениците използваха интерактивна бяла дъска, онлайн инструменти и приложения, работа с таблети. Чрез тях учениците търсиха, систематизираха информация. ИКТ бяха представени не просто като начин за онагледяване на учебния процес, но за въвличане на учениците в процеса. Това им дава по-активна роля в обучението.