Заедно в час влязоха родители и ученици от ІІІ д клас

20.11.2017 г. 21:53:19

Съвместен урок на родители и ученици в часа по Човекът и природата проведоха в ІІІ д клас с класен ръководител Антоанета Николова. Темата беше „Свойства на водата“. Преслава и нейната майка Десислава Николова представиха своя проект по темата. В часа беше приложен метода екипна работа, като класът беше разделен на 4 групи. За всяка имаше поставена различна задача. Чрез опитите си децата практически се запознаха с някои от свойствата на водата.
Важен момент в часа беше и въпросът за опазването на водните ресурси на Земята. Заедно с класния си ръководител и родителя обсъдиха начини за опазване на водните басейни.