Родителски срещи

29.11.2017 г. 9:11:05

На 30.11.2017 г. от 18:30 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за V, VI и VII клас.

 

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

V А

Маргарита Бахчеванова

304

V Б

Таня Маринова

208

V В

Мария Кокаланова

308

V Г

Юлиана Адамова

402

V Д

Боряна Христова

312

VI А

Теодора Димитрова

408

VI Б

Славена Вълчева

302 ляво

VI В

Надежда Дончева

412

VI Г

Мария Чешмеджиева

210

VI Д

Иринка Янкова

305

VI Е

Нели Йорданова

405

VII А

Руска Христова

213

VII Б

Кети Стойчева

406

VII В

Денка Пенкова

306

VII Г

Вената Михайлова

209

VII Д

Антоанета Димитрова

404

VII Е

Илка Гайдарова

307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 05.12.2017 г. от 17:30 ч. ще се проведе родитело-учителска среща за подготвителни групи „А“ и „Б“, от 18:30 ч. по паралелки ще се проведе родитело-учителска среща за  начален етап.

паралелка

Класен ръководител

Стая №

ПГ „А“

В. Петкова

103

ПГ „Б“

В. Костуркова

103

I А

П. Трендафилова

104

I Б

М. Велчева

105

I В

Св. Симеонова

106

I Г

Т. Кирилова

107

I Д

Г. Илчева

108

II А

В. Колева

207

II Б

Е. Витанов

208

II В

Д. Чоканова

209

II Г

Ст. Стоянова

210

II Д

Н. Янкова

309

II Е

Кр. Стоянова

211

III А

Д. Сутрова

304

III Б

И. Дончева

305

III В

Н. Чинтулова

306

III Г

М. Станева

307

III Д

А. Николова

308

III Е

Г. Василев

312

IV А

П. Моллова

405

IV Б

Д. Маринова

406

IV В

И. Стефанова

407

IV Г

Св. Тонкова

408

IV Д

И. Мешеков

409