В обучение за работа в мултикултурна среда участваха учители от ОУ „Бачо Киро”.

12.12.2017 г. 10:04:23

В обучение за работа в мултикултурна среда по метода „Учители обучават учители” участваха учители от ОУ „Бачо Киро”, Велико Търново. То се проведе в Обединено училище „Петко Р. Славейков”, с. Джулюница. Обучението е част от дейностите по  проект „Винаги различни, но винаги заедно”, който се финансира от Центъра  за образование и интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът ще се реализира в рамките на 2 години в ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново и ОУ „П. Р.  Славейков“ с. Джулюница. Сформирани са 6  групи за извънкласни дейности в 3 направления: Гражданско образование, Изкуства и Спорт, от които 4 във великотърновското училище и 2 в училище „П. Р. Славейков”. Ръководители на групите по проекта са: Даниела Александрова, Стиляна Стоянова, Ружа Стефанова, Игор Христов, Даниела Христова и Веска Колева.
Приоритет за проекта е „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства”. Проектът „Винаги различни, но винаги заедно“ е насочен  към създаване на  условия за съвместни образователни дейности на ученици с различен етнически произход, провокиращи положителна нагласа към различната културна специфика и стимулиращи междукултурното разбиране и общуване в ОУ „Бачо Киро“ В. Търново и ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница. Една от целите е както да бъде  изграждана уютна, добронамерена и предразполагаща училищна  среда за разгръщане на творческия потенциал на участниците, така и за повишаване на образователните резултати на учениците от етническите малцинства. Акцентът се поставя върху  потребности от интелектуално и социално развитие на отделния ученик.