Анкета - резултати

13.12.2017 г. 20:44:05

Уважаеми родители,

Благодарим Ви, че се включихте в анкетата. Благодарим за подкрепата, изразена чрез положителни отговори на нашите въпроси. Бихме искали да споделим с Вас резултатите и да Ви уверим, че като членове на екип „Иновативно училище“ ние също разбираме, че всяко ново начало крие неизвестност, която поражда страхове..., но сме готови заедно  да се изправим пред новите предизвикателства с увереността, че правим нещо добро за нашето бъдеще!

Ето и резултатите:

 

1. Считате ли, че имате достатъчна яснота относно въвеждането на "Иновативно управление на учебния процес в ОУ "Бачо Киро"?

 

 

2. Как определяте иновацията?

 

 

3. Приемате ли иновативните методи като сериозен и ефективен начин за преподаване?

 

 

4. Желаете ли да получавате обратна връзка за статуса на Вашето дете по електронен път (SMS, e-mail и др.)?

 

5. Във връзка с предложение на родители за промяна в обедното меню на учениците, моля изразете Вашите предпочитания:

 

 

 

6. Какви са Вашите притеснения и тревоги относно въвеждането на иновацията (Моля, споделете открито и спокойно мислите си)?

                            

С уважение,

В. Найденова – председател на екип „Иновативно училище“, членове: Е. Чергиланова,     Н. Тодоров, Д. Иванова, Д. Александрова, А. Цанева, Н. Дончева, Г. Божкова, Д. Стоянова, Ст. Стоянова, И. Пенчева, М. Кокаланова, Ст. Недева, Н. Йорданова, Нели Дончева, И. Дончева