Дейности по проект " Позитивни и активни"

18.12.2017 г. 9:54:15

Учениците от VI в и VI е класове подготвиха и участваха в дните посветени на правата на човека. На 20 ноември празнувахме деня на детето. Децата от двата класа подготвиха презентация и филм посветени на празника. Мероприятието се проведе в актовата зала в часа на класа. Продължение на този час е празнуването на 10 декември - Ден на правата на човека. В часа на класа бяха подложени на дискусия материали от интернет. Учениците зададоха въпроси и разказаха случки, които са им направили впечетление от досегашния им живот. Заключихме, че заедно с правата има и задължения, с които трябва да се справят в ежедневието. Решението за провеждане на тези часове е във връзка с формиране на гражданското образование у учениците, което е основна цел на международния проект "Позитивни и активни", действащ вече втора година в училище "Бачо Киро".

Н. Дончева и Н. Йорданова - участници в проекта и класни ръководители на VI в и VI е.