Изложба „Бита и техниката на баба и дядо“

23.12.2017 г. 17:26:14

Изложба „Бита и техниката на баба и дядо“ по проект „Винаги различни, но винаги заедно“ подредиха учениците от V клас на втория етаж в ОУ „Бачо Киро“. Учениците са част от ателие „Пъстра черга“ с ръководител Ружа Стефанова. В изложбата са експонирани предмети от бита и оръдия на труда, използвани от българите през  ІХ – ХХ век. Много от вещите са създадени благодарение ан уменията на жените в различните домашни занаяти – предене, тъкане, плетене, шиене. Могат да бъдат видяни: стомни, менци, битови покривки и миля. Акцент в изложбата е стар телефон, фотоапарат „Смена“, ютия на въглища, дърводелски инструменти.