С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2.1.2018 г. 10:56:43

Уважаеми родители,
Във връзка с многобройни запитвания Ви информираме, че предстои гласуване на нова Общинска Наредба за приемане на ученици в първи клас. Според проекта приемането на документи за прием ще се извършва от 1 до 6 юни 2018 г.. Можете да видите целия проект, включително районирането на града, на линка по-долу. Предложения, мнения и препоръки към Проектa на нова Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново се приемат на адрес в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Информационен център на Община Велико Търново или на e-mail: on_vt@abv.bg до 05.01.2018 г.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-proekt-obshtinski-savet/naredba-za-priemane-na-uchenici-v-prvi-klas-na-obshinskite-uchil/