Призовите места в областния кърг на олимпиадта по астрономия заеха шестокласници

7.3.2018 г. 20:40:01

Йоана Симеонова (VІ в клас) и Калина Досева (VІ в клас) заеха първите две места в областния кръг на олимпиадата по астрономия при възрастова група V – VІ клас. Освен двете шестокласнички на областния кръг на олимпиадата се яви и една ученичка от V в клас – Елиза Османова. Общо 5 ученици от ОУ „Бачо Киро“ бяха класирани за участие в областния кръг на олимпиадата във възрастова група V – VІ клас. При тази възраст областният кръг е най-високото ниво, тъй като няма национален.
При седмокласниците на областния кръг на олимпиадата по астрономия се явиха Жара Еленска (VІІ а клас) и Радостин Събчев (VІІ г клас). Техните резултати ще станат ясни след проверка от националната комисия, тъй като при възрастова група VІІ – VІІІ клас областният кръг на олимпиадата е анонимен.
Подготовката за участие на учениците в олимпиадата по астрономия проведе Руска Христова – учител по химия и физика в ОУ „Бачо Киро“.