Изложба рисунки постави началото на празничните прояви, посветени на патрона на училището

26.4.2018 г. 23:32:34

С изложба рисунки беше поставено началото на празничните прояви, посветени на патронния празник на училището. Изложбата беше открита от директора на училището, който поздрави участниците и връчи наградите учениците, представили колекция от самостоятелни рисунки: Синем Расимова (VІІ б клас), Дженнет Сабриева (VІІ г клас) и Стефка Григорова (VІ г клас).
Изложбата е част от конкурса „195 години от безсмъртието на героя Бачо Киро Петров – моето училище празнува“, който се провежда в два раздела – литература и изобразително изкуство. Победителите ще бъдат обявени на патронния празник на училището, който ще се проведе на 27.04.2018 година в местността Ксилифор.