Организация за провеждането на патронния празник на училището на Ксилифор

26.4.2018 г. 23:51:42

І. Извозване на учениците от централния вход на стадион „Ивайло“ към Ксилифор:

1). График за извозване с автобусите на Фирма „Пътнически превози“ – 1-ви курс тръгва в 08:45 часа.

Клас, паралелка

Брой ученици с автобус

№ на автобуса

ръководител

Час на тръгване

II а

24

ВТ 2844

Ваня Колева

08:45

II б

24

ВТ 2844

Габриела Начева

08:45

III а

24

ВТ 3074

Диана Сутрова

08:45

III б

24

ВТ 3074

Ивелина Дончева

08:45

IV в

24

ВТ 5513

Ивелина Стефанова

08:45

IV г

25

ВТ 5513

Светлана Тонкова

08:45

 

2). График за извозване с автобусите на Фирма „Надежда“1-ви курс тръгва в 08:45 часа.

Клас, паралелка

Брой ученици с автобус

№ на автобуса

ръководител

Час на тръгване

III д

22

ВТ 7559

Антоанета Николова

08:45

III е

23

ВТ 7559

Александрина Христова

08:45

IV а

25

ВТ 9166

Пенка Моллова

08:45

IV б

25

ВТ 9166

Диянка Маринова

08:45

III в

23

ВТ 1155 или 6262

Нина Чинтулова

08:45

III г

23

ВТ 1155 или 6262

Меглена Станева

08:45

 

3). График за извозване с автобусите на Фирма „Пътнически превози“ – 2-ри курс тръгва в 09:25 часа.

Клас, паралелка

Брой ученици с автобус

№ на автобуса

ръководител

Час на тръгване

IV д

25

ВТ 2844

Стилияна Стоянова

09:25

V а

24

ВТ 2844

Маргарита Бахчеванова

09:25

V в

20

ВТ 3074

Мария Кокаланова

09:25

VI г

26

ВТ 3074

Мария Чешмеджиева

09:25

V г

15

ВТ 5513

Ирена Белчева/ Юлияна Адамова

09:25

V д

18

ВТ 5513

Боряна Христова

09:25

VI

22

ВТ 5513

Теодора Димитрова

09:25

 

4). График за извозване с автобусите на Фирма „Надежда“2-ри курс тръгва в 09:25 часа.

Клас, паралелка

Брой ученици с автобус

№ на автобуса

ръководител

Час на тръгване

VI б

20

ВТ 7559

Славена Вълчева

09:25

VI в

19

ВТ 7559

Милена Илиева

09:25

VI д

20

ВТ 1155 или 6262

Даниела Стоянова/ Кристина Петъкова

09:25

VI е

18

ВТ 1155 или 6262

Нели Йорданова

09:25

 

ІІ. ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение при провеждане на планираните дейности и мероприятия по повод честване на патронния празник на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

1. Придвижването на учениците по пътя до училище и обратно и пресичането да става съобразно изучените правила по безопасност на движението.

2. По време на придвижването и пребиваването в автобусите на фирма „Пътнически превози“ АД и фирма ЕТ „Надежда“ учениците трябва:

  • да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват;
  • да НЕ стават по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на групата;
  • да НЕ вдигат шум;
  • да НЕ се блъскат при качване и слизане

3. По време на провеждането на планираните дейности и мероприятия по повод честване на патронния празник на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново учениците са длъжни да:

  • изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
  • бъдат подходящо облечени и екипирани, според формата и характера на пътуването и неговата програма;
  • информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;
  • се движат в група, придружавани от учител;
  • не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;
  • не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;
  • решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;
  • пресичат улици само на определените за целта места;
  • се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост;
  • спазват установената програма на пътуването и пребиваването;

4. По време на провеждането на планираните дейности и мероприятия по повод честване на патронния празник на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново на учениците е забранено да:

  • носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;
  • влизат в пререкания и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица

5. Игрите на открито извън района на училището да се извършват в светлата част на деня на определените за целта места – паркове, дворни площадки, междублокови пространства с обособени игрални площадки и забранен достъп на автомобили.

6. Игрите на открито в района на училището да се извършват в светлата част на деня под ръководството на учители на определените за това места – спортни площадки, лекоатлетическа писта, зелени площи и детска площадка.

7. Контролът по спазване изискванията на инструкцията е възложен на класните ръководители, учителите и дежурния екип учители за деня. При констатиране на нарушения, те информират дежурния заместник-директор, педагогическия съветник, а класните ръководители – и родителите.