Промяна в дневния режим и биенето на звънеца при провеждане на НВО в IV клас

5.5.2018 г. 17:09:39

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви за промяна в дневния режим и разписанието за биене на звънеца в ОУ „Бачо Киро“ за периода 10.05.2018 г. – 18.05.2018 г., в дните на провеждане на НВО IV клас, в които учебните занятия за начален етап ще се провеждат сутрин.

 

ІІ – ІV КЛАС УЧАТ ПЪРВА СМЯНА В СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ДНИ:

10 май (четвъртък), 11 май (петък), 14 май (понеделник), 15 май (вторник), 16 май (сряда), 17 май (четвъртък) и 18 май (петък)

РАЗПИСАНИЕ НА ЗВЪНЕЦА ЗА ПЪРВА СМЯНА В ДНИТЕ С НВО: 10.05.18 , 14.05.18, 16.05.18, 17.05.18 г.

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

7.40

7.50

8.20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

2

8.35

8.40

9.10

3

9.15

9.20

9.50

4

9.55

10.00

10.40

5

10.45

10.50

11.30

6

11.35

11.40

12.20

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЗВЪНЕЦА ЗА ПЪРВА СМЯНА В ДНИТЕ 11.05.2018 г., 15.05.2018 г. И 18.05.2018 г. КОГАТО НЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

7.40

7.50

8.30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

2

8.45

8.50

9.30

3

9.35

9.40

10.20

4

10.25

10.30

11.10

5

11.15

11.20

12.00

6

12.03

12.05

12.45

 

                                                                                                                                                                                                           

V – VІІ КЛАС УЧАТ ВТОРА СМЯНА В СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ДНИ:

10 май (четвъртък), 11 май (петък), 14 май (понеделник), 15 май (вторник), 16 май (сряда), 17 май (четвъртък) и 18 май (петък)

РАЗПИСАНИЕ НА ЗВЪНЕЦА ЗА ВТОРА СМЯНА В ДНИТЕ: 10.05.18 г. – 18.05.18 г.

учебен час

І звънец

ІІ звънец

край на часа

1

13.05

13.10

13.50

2

13.55

14.00

14.40

3

14.45

14.50

15.30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

15.45

15.50

16.30

5

16.35

16.40

17.20

6

17.23

17.25

18.05

7

18.08

18.10

18.50

 

 

Р А З П Р  Е Д Е Л Е Н И Е

на местата на учениците по зали в изпитния ден с начало 10:00 часа

в дните на НВО IV клас, учебна 2017/2018 година

 

10 май 2018 / четвъртък /         НВО Български език и литература, IV клас

14 май 2018 / понеделник /      НВО Математика, IV клас

16 май 2018 / сряда/                  НВО Човекът и обществото, IV клас

17 май 2018 / четвъртък/          НВО Човекът и природата, IV клас

 

паралелка

класен ръководител

от № - №

/ по дневник /

№ на залата

брой ученици в залата

IV а

П. Моллова

 

№ 1- № 14

405

/класна стая/

14 уч.

 

№ 15 - № 25

 

111

 

11 уч.

 

паралелка

класен ръководител

от № - №

№ на залата

брой ученици в залата

IV б

Д. Маринова

№ 1- № 14

406

/класна стая/

 

14 уч.

 

№ 15 - № 25

 

110 ляво

 

11 уч.

 

паралелка

класен ръководител

от № - №

№ на залата

брой ученици в залата

IV в

И. Стефанова

№ 1- № 14

 

407

/класна стая/

 

14 уч.

 

№ 15 - № 25

 

110 дясно

 

11уч.

 

паралелка

класен ръководител

от № - №

№ на залата

брой ученици в залата

IV г

С. Тонкова

№ 1- № 14

 

408

/класна стая/

 

14

 

№ 15 - № 25

 

113 ляво

 

11

 

паралелка

класен ръководител

от № - №

№ на залата

брой ученици в залата

IV д

И. Мешеков

 

№ 1- № 14

409

/класна стая/

 

14 уч.

 

№ 15 - № 25

 

113 дясно

 

11 уч.