Акция за събиране на хартия

5.5.2018 г. 17:11:08

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че по предложение на Младежки Ротари клуб, Велико Търново, с цел да се създават екологични навици у учениците, в ОУ „Бачо Киро“ ще се организира акция за събиране на хартия за вторични суровини. Със събраните пари ще се купят награди за децата, събрали най-много хартия.
Акцията ще се проведе в Актовата зала на училището от 07:00 до 13:30 часа в следните дни:
28.05.2018 г. – I клас;
29.05.2018 г. – II клас;
30.05.2018 г. – III клас;
31.05.2018 г. – IV клас.