Родителски срещи

9.9.2018 г. 18:16:32

На 11.09.2018 г. от 18:00 ч. ще се проведе родитело-учителска среща за ПГ „А“ , ПГ „Б“, както следва:

 

преподавател

стая №

ПГ „А“

Виолета Петкова

102

ПГ „Б“

Ваня Костуркова

102

 

На 11.09.2018 г. от 18:00 ч. ще се проведе родитело-учителска среща за V клас, както следва:

паралелка

класен ръководител

стая №

V А

Руска Христова

213

V Б

Антоанета Димитрова

404

V В

Венета Михайлова

209

V Г

Кети Стойчева

406

V Д

Даниела Иванова

210

 

На 18.09.2018 г. от 18:30 ч. ще се проведе редитело-учителска среща за II, III и IV клас, както следва:

паралелка

класен ръководител

стая №

II А

П. Трендафилова

207

II Б

М. Велчева

208

II В

Св. Симеонова

209

II Г

Т. Кирилова

210

II Д

Г. Илчева

211

III А

В. Колева

304

III Б

Ем. Витанов

305

III В

Д. Чоканова

306

III Г

Ст. Стоянова

307

III Д

Кр. Стоянова

309

III Е

Н. Янкова

308

IV А

Д. Сутрова

404

IV Б

Ив. Михайлова

405

IV В

Н. Чинтулова

406

IV Г

М. Станева

407

IV Д

Ант. Николова

408

IV Е

Г. Василев

409

 

На 19.09.2018 г. от 18:30 ч. ще се проведе редитело-учителска среща за VI и VII клас, както следва:

паралелка

класен ръководител

стая №

VI А

М. Бахчеванова

304

VI Б

Т. Стефанова

208

VI В

М. Кокаланова

308

VI Г

Ю. Адамова

404

VI Д

Б. Христова

312

VII А

Т. Димитрова

408

VII Б

Сл. Вълчева

302 ляво

VII В

Ед. Кендерян

404

VII Г

М.Чешмеджиева

210

VII Д

Ир. Янкова

305

VII Е

Н. Йорданова

405