Откриване на новата учебна година

14.9.2018 г. 7:51:19

Тържество по случай откриване на учебната 2018/2019 година. Учениците се събират в двора на училището до 8:15 ч. Начало на тържеството: 8:30 ч. Учебни занятия  до 11:30 ч. Разпределение на паралелките за първия учебен ден по класни стаи, както следва:

 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПО КЛАСНИ СТАИ

В ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН – 17.09.2018 Г.

 

 

 

 

 

клас

класен ръководител

стая №

клас

класен ръководител

 

стая №

I а

Н. Дончева

104

V а

Р. Христова

213

I б

Д. Маринова

105

V б

Ант. Димитрова

404

I в

Ив. Стефанова

106

V в

В. Михайлова

208

I г

Св. Тонкова

107

V г

К. Стойчева

405

I д

Ив. Мешеков

108

V д

Д. Иванова

302 д.

 

 

 

 

 

 

II а

П. Трендафилова

207

VІ a

М. Бахчеванова

114

II б

М. Велчева

310

VІ б

Т. Стефанова

110 л.

II в

Св. Симеонова

209

VІ в

М. Кокаланова

101 д.

II г

Т. Кирилова

210

VІ г

Ю. Адамова

402

II д

Г. Илчева

211

VІ д

Б. Христова

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III а

В. Колева

304

VIІ а

Т. Димитрова

110 д.

III б

Ем. Витанов

305

VІІ б

Сл. Вълчева

302 л.

III в

Д. Чоканова

306

VІІ в

Ед. Кендерян

412

III г

Ст. Стоянова

307

VІІ г

М.Чешмеджиева

410

III д

Кр. Стоянова

308

VІІ д

Ир. Янкова

111

III е

Н. Янкова

309

VII е

Н. Йорданова

101 л.

 

 

 

 

 

 

IV а

Д. Сутрова

113 л.

 

 

 

IV б

Ив. Михайлова

113 д.

 

 

 

IV в

Н. Чинтулова

406

 

 

 

IV г

М. Станева

407

 

 

 

IV д

Ант. Николова

408

 

 

 

IV Е

Г. Василев

409