Втора награда от есенното състезание по физика взе Калина Досева

7.11.2018 г. 21:44:38

Калина Досева (VІІ в клас) завоюва втора награда в Есенното национално състезание по физика, провело се в периода 01 – 03.11.2018 г. в град Сандански. Участниците са разпределени в 5 възрастови групи, като Калина се състезава със седмокласници, повечето от които възпитаници на математически гимназии в страната. Задачите във възрастовата група са свързани с учебния материал по физика и астрономия за VІІ клас. Учител по физика на Калина Досева е Руска Христова.
Есенното национално състезание по физика е от графика на МОН за ученическите олимпиади и състезания. Домакин беше ЗПГ „Климент Тимирязев“.