Урок по история и цивилизация постави началото на откритата практика

7.11.2018 г. 21:50:32

С урок при открити врата по история и цивилизация в VІІ клас, проведен от Владимир Николов, директор на ОУ „Бачо Киро“ беше поставено началото на откритата практика през настоящата учебна година. Темата на урока беше „Възходът на България до средата на ІХ век“. Различни интерактивни и иновативни методи бяха включени и дейността. Часът на г-н Николов беше посетен от 27 учители както от начален, така и от прогимназиален етап в ОУ „Бачо Киро“.