Свободни места

6.9.2023 г. 0:37:21

СПИСЪК

на свободните места в ОУ „Бачо Киро“

към 05.09.2023 г.

                                                                                       

 

клас/група

Брой свободни места

II а

1

III а

2

III д

1

IV г

2

V а

3

V б

3

V г

3

V д

4

VI а

2

VI б

5

VI в

2

VI д

2

VII б

3

VII г

2