Информация свързана с пропускателния режим

19.11.2018 г. 19:44:48

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че считано от 06.12.2018 г. настъпват следните промени в пропускателния режим на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново отнасящи се до организацията на напускането на училищната сграда след края на учебните занятия на групите за целодневно обучение /ГЦОУД и ПИГ в начален етап/. Промените се налагат поради необходимостта от ефективен физически контрол върху пропускателния режим.

1. Учениците от ГЦОУД I клас напускат сградата през североизточния вход на училището /входа срещу подготвителните групи/.

2. Учениците от ГЦОУД II клас напускат сградата през югоизточен вход.

3. Учениците от ГЦОУД III клас напускат сградата през северозападния вход.

4. Учениците от ПИГ IV клас напускат сградата през западния вход.

Родителите, които посрещат учениците преди края на учебните занятия, влизат в сградата на училището през югоизточния /срещу физкултурните салони/, западния вход на училщната сграда /към спортните площадки/ или северозападния вход.