Занимания по интереси

13.7.2020 г. 22:38:02

АНКЕТНА КАРТА
ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zD0VmZ6vT0S8ZToC8QVaHLttpUH58IJFh30AgEPiSHJURFNWU1RBTE1TVDhNNjNPQkJQSFI3SzRSSC4u

 

Снимки от групи по интереси

Руска Христова

Работни моменти

Мария Кокаланова

 

        

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  Едуард Кендерян

 

 

 

 

Илка Гайдарова- " Евклид"

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител: Таня стефанова-  "Гласът на словото", "НВО-(не) възможната мисия", "От А до Я"  

 

 

 

    

 

Ръководител: Венета Михайлова- " С любов към книгата"

 

  

 

  

 

"Математика - числата около нас" - Ръководител: Цветелина Трифонова
"Занимателна граматика" - Ръководител: Цветелина Трифонова
"Забавна граматика" - Ръководител: Нина Русева
"Забавна математика" - Ръководител: Нина Русева