Международен ден на думата " Благодаря"

13.1.2019 г. 22:06:12

Празнуване на Международния ден на думата ,,БЛАГОДАРЯ" в  групата на 4 клас с ръководител Милена Илиева.