Обявявени са конкурси, посветени на 150 години от създаването на периодичната таблица

11.2.2019 г. 20:37:52

Конкурси, посветени на Международната година на Периодичната таблица на химичните елементи, обявява ОУ „Бачо Киро“. Те са част от инициативите, посветени на 150 години от създаването на таблицата на Менделеев. Седмокласницте могат да участвата в два конкурса: за създаване на постери и презентации, както и в конкурс за изработка на макети и модели на периодичната система и карта на химичните елементи. За учениците от V и VІ клас се организира фотоконкурс на тема „Химията в бита и практиката на човека“. За учениците от VІІ клас срокът за представяне на продукта е 19.04.2019 г., а за V и VІ – 24.04.2019 г. Творбите ще бъдат оценени от фотографът Никифор Тодоров, учителят Едуард Кендерян, Антоанета Димитрова, Веселка Иванова (родител) и Руска Христова (учител по химия и физика). Наградените творби ще бъдат експонирани в РИОСВ – Велико Търново.
Подробна информация за условията за участие в конкурсите и предстоящите други инициативи може да се открие на информационните табла във фоайето на училището и на втория етаж. Обявените инициативи са регистрирани в официалния сайт за Международната година на Периодичната таблица на химичните елементи: www.iypt2019.org.