Вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език „Kangaroo Global Linguistics“

15.2.2019 г. 6:09:31

На 16.02.2019 г. ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език „Kangaroo Global Linguistics“, организирано от Асоциация на Кеймбридж училищата в България.

Учениците, заявили участието си, трябва да заемат местата си по стаи в 12:30 ч. Състезанието започва в 13:00 ч. и е с продържителност 60 минути.

Учениците носят за състезанието: черен химикал, ученическа книжка, молив, гума.