Калина Досева взе трета награда в Пролетното национално състезание по физика

13.3.2019 г. 20:24:08

Калина Досева взе трета награда в Пролетното национално състезание по физика. Участници в състезанието от училището бяха: Калина Досева (VІІ в клас), Евтим Русев (VІІ д клас), Велислав Долчинков (VІІ г клас), Стефка Григорова (VІІ г клас) и  Любомир Панев (VІІ в клас). Учениците показаха много добри резултати. Във възрастовата си група те се състезаваха с ученици основно от математически гимназии в страната. Свидетелствата на наградените седмокласници бяха връчени от Рени Спасова – заместник-директор на СУ „Иван Вазов”, училището-домакин на Пролетното национално състезание по физика. Автор на задачите за възрастова група VІІ клас е проф. дфн Мирослав Абрашев – председател на националната комисия.
Състезанието се проведе в периода 8 – 10.03.2019 г. в гр. Вършец. Участие взеха около 300 ученици, разпределени в шест състезателни групи.
Националното състезание по физика e от графика на Министерството на образованието и науката за ученическите олимпиади и състезания и се организира от МОН съвместно с регионалните управления на образованието, Съюза на физиците в България, висши и средни училища.
Подготовката на учениците по физика се провежда от Руска Христова. Освен в редовните часове, учениците участват и в група по физика за работа с талантливи ученици по НП „Ученически олимпиади и състезания“ на МОН.