Информация за математическото състезание " Европейско кенгуру"

18.3.2019 г. 15:23:50

На 23.03. (събота) в ОУ „ Б. Киро “ ще се проведе областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Родителите на учениците, заявили своето участие, попълват Декларация за публикуване на резултатите и личните данни, която учениците от начален етап предават на кл. ръководител, а от прогимназиален етап- на преподавателя си по математика до петък, 22.03.

В деня на състезанието учениците носят химикал и чертожни инструменти, а учениците от IV, V, VI и VII клас и ученическа книжка. Всички ученици се информират за номера на класната стая, в която са разпределени, от разпределението по зали, поместено в централното фоайе на I етаж. Заемат местата си до 10:30 ч. За всички възрастови групи състезанието започва в 11:00 ч. и приключва в 12:30 ч.