Христиана Курдова и Калина Досева ще участват в националните кръгове на олимпиадите

23.3.2019 г. 14:02:39

Христиана Курдова (VІІ б клас) е с най-висок резултат от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Нейната работа е допусната за участие в националния кръг от Националната комисия за проверка и оценка. Общо 5 седмокласници от ОУ „Бачо Киро“ са номинирани за участие след класиране на облстния кръг на олимпиадата по биология: Христиана Курдова (VІІ б клас), Стефка Григорова (VІІ г клас), Теодор Златев (VІІ д клас), Мария Иванова (VІІ г клас) и Мария Димитрова (VІІ г клас). Учител по биология и здравно образование е Антоанета Димитрова. Националната олимпиада ще се проведе в гр. Смолян на 29 – 31 март 2019 г.
Калина Досева (VІІ в клас) е с максимален резултат на областния кръг на олимпиадата по физика. Тя ще представи от област Велико Търново в националния кръг на олимпиадата в нейната възрастова група. Евтим Русев (VІІ д клас) е с втори резултат от областния кръг на олимпиадата. Учител по физика е Руска Христова. Националната олимпиада ще се проведе в гр. Русе на 5 – 7 април 2019 г.