Шестокласници посетиха Италия по проект „Да открием нашите корени“

27.3.2019 г. 19:23:18

Първата ученическа мобилност по проект „Да открием нашите корени“ се проведе в периода 11 – 15 март 2019 г., в град Матера, Италия. Проектът е двугодишен и се реализира от ОУ „Бачо Киро“ по програма Еразъм + и е в партньорство с училища от Швеция, Полша, Гърция, Турция и Италия. В първата мобилност участваха шестокласниците: Емануил Серафимов, Йоанна Дамянова, Ния Владова, Георги Здравков и Божидар Николов. Дейностите в мобилността бяха свързани с традиционната кухня, като всяка държава представи типични свои ястия. В рамките на мобилността участниците се запознаха с образователната система на Италия, града и училището домакин. За учениците бяха предвидени уъркшопове за приготвяне на традиционна италианска паста и „От фреска до стенопис“. За участниците беше интересно да научат и да участват в създаването на типичното италианско сирене рикота по време на посещение до образователна ферма, където се се включиха и в уъркшоп за приготвяне на традиционен хляб.
В програмата бяха включени посещения на исторически забележителности от град Матера, а също и храма на Хера в град Метапонто и археологическия музей в Поликоро.
Проект „Да открием нашите корени“ цели участниците да обогатят знанията си относно общата история и ценности, да разпознават и уважават различните вярвания и обичаи на всяка партньорска държава; повишаване на осведомеността за значението на междукултурния диалог и укрепване на чувството за общност, насърчаване на изучаването и споделянето на чужди езици и използването на на ИКТ.