Урок по приемственост в IV г клас с госпожа Кокаланова

7.4.2019 г. 18:12:21

На 25.03 учениците от четвърти "г" клас, с класен ръководител Меглена Станева, проведоха урок по матерматика, във връзка с приемствеността в 5 клас, заедно с госпожа Мария Кокаланова - преподавател по математика и информационни технологии в прогимназиален етап.Решаваха задачи от движение, намираха площ на геометрични фигури, съставяха текстови задачи по дадени данни , които свързваха с реални ситуации. Госпожа Кокаланова показа на четвъртокланиците, че математиката, освен трудна, може да бъде интересна и най-вече вече полезна, защото тя е в основата на всички науки и на цялото им ежедневие.