С изложба отбелязахме Денят на Земята

12.5.2019 г. 23:04:04

С изложба „Нашата планета – наша отговорност“ беше отбелязан 22 април – Международният ден на Земята. Изложбата е подредена в централното фоайе на училището, като включва рисунки на ученици от ІV а клас с учител Валентина Найденова, макети на звездно небе, направени от групите по интереси „Светът на химията и физиката – лесен и интересен“ и „Природните науки – забавни и полезни“ с ръководител Руска Христова. Изработеният макет е свързан с един от основните проблеми пред човечеството – светлинното замърсяване (невъзможността да се наблюдава звездното нощно небе). В изложбата е включен и постер, изработен от група 2ГЦОУД2 с ученици от ІІ б,д клас с ръководител Ружа Стефанова, които участват в дейностите по проект „Винаги различни, но винаги заедно“. Постерът и рисунките изобразяват полезните и вредните за природата човешки дейности. Освен макет за светлинното замърсяване, учениците от V и VІІ клас експонираха Въртяща карта на северното звездно небе и планетариум.
Учениците от ІV д клас също отбелязаха Деня на Земята със своя изложба рисунки и макети на планетата Земя. Дейностите им включиха както индивидуални, така и групови изпълнения на проекти. Класен ръководител Антоанета Николова.