РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ОУ „БАЧО КИРО“

24.4.2019 г. 17:00:03

 РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ОУ „БАЧО КИРО“, НАЧАЛЕН ЕТАП

На 8.05.2019 г. ще се проведе родитело-учителска среща за:

-  I, II, III клас от 18:30 ч., по класни стаи;

-  IV клас от 18:00 ч. в актова зала, продължава по класни стаи.

 

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

I а

Нели Дончева

104

I б

Диянка Маринова

105

I в

Ивелина Стефанова

106

I г

Светлана Тонкова

107

I д

Иван Мешеков

108

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

II а

Поля Трендафилова

207

II б

Мила Велчева

208

II в

Светлана Симеонова

209

II г

Татяна  Кирилова

210

II д

Галина Илчева

211

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

III а

Ваня Колева

304

III б

Емил Витанов

305

III в

Дияна Чоканова

306

III г

Стефка Стоянова

307

III д

Николина Янкова

309

III е

Кремена Стоянова

308

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

IV а

Дияна Сутрова

404

IV б

Ивелина Михайлова

405

IV в

Нина Чинтулова

406

IV г

Меглена Станева

407

IV д

Антоанета Николова

408

IV е

Георги Василев

409

 

 

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ОУ „БАЧО КИРО“, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

На 9.05.2019 г. ще се проведе родитело-учителска среща за:

V, VI клас от 18:30 ч., по класни стаи;

VII клас от 18:00 ч. в актова зала, продължава по класни стаи.

 

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

V а

Руска Христова

312

V б

Антоанета Димитрова

404

V в

Венета Михайлова

209

V г

Кети Стойчева

406

V д

Даниела Иванова

410

 

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

VI а

Маргарита Бахчеванова

305

VI б

Таня Стефанова

208

VI в

Мария Кокаланова

308

VI г

Юлияна Адамова

402

VI д

Боряна Христова

312

 

паралелка

Класен ръководител

Стая №

VII а

Теодора Димитрова

408

VII б

Славена Вълчева

302 ляво

VII в

Едуард Кендерян

412

VII г

Мария Чешмеджиева

210

VII д

Иринка Янкова

305

VII е

Нели Йорданова

405